Gabe Ellett Trackside Software 7950 12150 225 105 2 0 False False Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: All Classes Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts PIEPER BILL 763b OTHG +30 Beg SAN JOSE CA Hon 1   - 0 DAYTON RYAN 913b OTHG +30 Beg LIVERMORE Kaw 2   - 0 CLARK ALEXANDRA 255s OTHG +30 Beg FAIRFIELD CA Hon 3   - 0 O'SULLIVAN CHELSEA 2b OTHG +30 Beg DISCOVERY BAY Suz 4   - 0 RICH TAMARA 128b OTHG +30 Beg PACHECO Kaw 5   - 0 RAYMOND KIMIE 132b OTHG +30 Beg FELTON CA Kaw 6   - 0 BRYSON GEOFF f OTHG +30 Beg Hon DNS   - 0 CANNIZZARO CHRIS d OTHG +30 Beg BELMONT Ktm DNS   - 0 EDWARDS BEN 162b OTHG +30 Nov NEWARK CA Hon 1   - 0 MURRAY ALEX 315s OTHG +30 Nov CHICO Ktm 2   - 0 BLOOM JUSTIN 784b OTHG +30 Nov VACAVILLE CA Ktm 3   - 0 HECKATHORN TRENT 412s OTHG +30 Nov TRAVIS AFB Kaw 4   - 0 VANLUCHEM DANIEL 277 OTHG +30 Nov TRACY Hon 5   - 0 FUSCO JESSE 158b OTHG +30 Nov MORGAN HILL CA Ktm 6   - 0 CONDIOTTI JOESPH 222b OTHG +30 Nov SANTA ROSA Ktm 7   - 0 CASHEN JIM 231s OTHG +30 Nov OAKDALE CA Hon 8   - 0 DOOLEY ROB 447 OTHG +30 Nov MORGAN HILL Hon DNS   - 0 METCALF JERIMIAH c OTHG +30 Nov DENAIR Ktm DNS   - 0 JACOBSON CHAD a OTHG +30 Nov Hon DNS   - 0 MARSHALL DOUG 166b OTHG +30 Nov Hon DNS   - 0 OATES BENJAMIN 587 OTHG +30 Nov ELK GROVE Hon DNS   - 0 MCLAUGHLIN LEE 43b OTHG +30 Int SJ Yam 1   - 0 ORTIZ RICK 444s OTHG +30 Int ROSEVILLE Kaw 2   - 0 VEACH CHRIS 663b OTHG +30 Int LIVERMORE CA Yam 3   - 0 PRUNCIGE JOSEPH 118b OTHG +30 Int Yam 4   - 0 LINDBERG JON 817 OTHG +30 Int PLEASANTON CA Yam 5   - 0 MASON BRETT 555b OTHG +30 Int TRAVIS AFB Hus 6   - 0 WALLACE CHRIS 689b OTHG +30 Int MANTECA Hon 7   - 0 ROSE BRENT 247b OTHG +30 Int FREMONT Hon 8   - 0 PERRY JUSTIN 615s OTHG +30 Int PATTERSON CA Hon 9   - 0 HOLMAN CHRISTIAN 241b OTHG +30 Int LIVERMORE Suz 10   - 0 AUGUSTSON JASON 427s OTHG +30 Int VACAVILLE CA Yam 11   - 0 MEIKEL NATE 703b OTHG +30 Int SAN MATEO Kaw 12   - 0 GORST TYLOR 857s OTHG +30 Int LIVE OAK Hon 13   - 0 MATELLI LARRY 198 OTHG +30 Int WINDSOR CA Kaw DNF   - 0 DIETZ TRENT 757 OTHG +30 Int ATWATER CA Ktm DNS   - 0 REBENTISCH DEL 825b OTHG +30 Exp CAZADAZO Kaw 1   - 0 MARTIN WALKER 121b OTHG +30 Exp RIO DELL CA Kaw 2   - 0 TURMAN ROBERT 152b OTHG +30 Exp OROVILLE CA Hon 3   - 0 MAROK BRIAN 387b OTHG +30 Exp MARTINEZ CA Suz 4   - 0 O'SULLIVAN RYAN 8b OTHG +30 Exp HERALD CA Suz 5   - 0 RICHARDSON BOBBY 47s OTHG +30 Exp DAVIS Kaw DNS   - 0 RICHARDSON JOHN 995s OTHG +38 Beg Yam 1   - 0 HUNT DUSTY 496b OTHG +38 Beg HUGHSON Kaw 2   - 0 CERVANTES ROBERT 627s OTHG +38 Nov ELK GROVE CA Kaw 1   - 0 BROWN JAMES 476b OTHG +38 Nov Kaw 2   - 0 DURKIN ANDREW 107b OTHG +38 Nov Ktm 3   - 0 BLAIR MISSIE 183 OTHG +38 Nov RIO VISTA Yam 4   - 0 JONES ANDREW 225s OTHG +38 Nov ANTELOPE Hon 5   - 0 WIRT ROBERT 483 OTHG +38 Nov TRACY Kaw 6   - 0 HARRINGTON RICH 227s OTHG +38 Nov CAMINO CA Kaw 7   - 0 ELLIOTT ROB 18e OTHG +38 Nov Suz DNS   - 0 SMITH JESSE 15e OTHG +38 Nov SANTA ROSA Ktm DNS   - 0 BENNINGHOFEN MIKE 927s OTHG +38 Int WINDSOR Hon 1   - 0 GIANINI MARIO 717s OTHG +38 Int PETALUMA CA Ktm 2   - 0 LAABS ALAN 196b OTHG +38 Int GILROY CA Kaw 3   - 0 MARONI MARC 133s OTHG +38 Int SAC Ktm 4   - 0 PATE KEVIN 215s OTHG +38 Int ROSEVILLE Hus 5   - 0 GREEN DAN 37b OTHG +38 Int CAMPBELL Kaw 6   - 0 DOOLITTLE SCOT 624b OTHG +38 Int CONCORD Suz 7   - 0 SIMIALEK MICHAEL 909s OTHG +38 Int SANTA ROSA Oth 8   - 0 GARCIA JASON 8s OTHG +38 Exp OLIVEHURST CA Hon 1   - 0 PLATERO CHRIS 58b OTHG +38 Exp Yam 2   - 0 WHITAKER JEFF 29b OTHG +38 Exp BRENTWOOD CA Ktm 3   - 0 WHITMIRE GARY 710 OTHG +38 Exp REDDING Suz 4   - 0 KIBBY KENN 174b OTHG +38 Exp DISCO BAY Hon 5   - 0 COOK GARRY 77b OTHG +45 Beg MORAGA CA Hon 1   - 0 MEDLOCK RON 256s OTHG +45 Beg SAC Kaw 2   - 0 LAWRENCE DOMINIC 666b OTHG +45 Beg TRACY CA Kaw 3   - 0 ALLRED CAMIE 163s OTHG +45 Beg LATHROP CA Ktm 4   - 0 BIAGINI FRED 998s OTHG +45 Beg NOVATO CA Suz 5   - 0 KIMBALL MARK x OTHG +45 Beg BRENTWOOD Hon DNS   - 0 LOWERY RUSS h OTHG +45 Beg LIVERMORE CA Ktm DNS   - 0 HAND MONTE 136s OTHG +45 Nov SAC Ktm 1   - 0 GREEN CARSON 901 OTHG +45 Nov SAC CA Yam 2   - 0 HAYS MARK 672s OTHG +45 Nov WEST SAC Ktm 3   - 0 HART DON 801b OTHG +45 Nov SOQUEL CA Yam 4   - 0 DELUNA STEVE 89b OTHG +45 Nov REDWOOD CITY Ktm 5   - 0 ANDERSON SAM 127b OTHG +45 Nov QUINCY CA Hon 6   - 0 HAAVERSON ROBERT 107s OTHG +45 Nov DISCOVERY BAY CA Yam 7   - 0 CORDES ANTONIO 625s OTHG +45 Nov DIXON Yam 8   - 0 MARCIEL PAIGE 3b OTHG +45 Nov LIVERMORE CA Suz 9   - 0 STEPHENS JEFF 471b OTHG +45 Nov SANTA CLARA Ktm 10   - 0 KAMHOLZ TIM 91b OTHG +45 Nov NEWARK Yam 11   - 0 BESHARA MIKE 182s OTHG +45 Nov STOCKEN Yam 12   - 0 MCILREE EDWARD 484b OTHG +45 Nov HOLLISTER CA Kaw 13   - 0 JOHNSON BLAKE 868s OTHG +45 Nov CAMERON PARK CA Yam 14   - 0 CLAYTON DAMION 215b OTHG +45 Nov MODESTO CA Hon 15   - 0 DIAS STEVE 1 OTHG +45 Nov ANDERSON Yam DNS   - 0 OW CHRIS 212b OTHG +45 Int SANTA CRUZ CA Ktm 1   - 0 BROWN TRAVIS 333s OTHG +45 Int SACRAMENTO CA Kaw 2   - 0 HARRIS MARK 313b OTHG +45 Int SANTA CRUZ Hus 3   - 0 TOWNSLEY DARREN 728b OTHG +45 Int SAN RAMON CA Hon 4   - 0 READ IAN 376b OTHG +45 Int SANTA CLARA CA Kaw 5   - 0 HENDRICKS JAMES 639b OTHG +45 Int STOCKTON Kaw 6   - 0 MUZIO MIKE 92b OTHG +45 Int CONCORD Yam 7   - 0 SCHOEP PAUL 29s OTHG +45 Int VACAVILLE CA Ktm 8   - 0 MOLINA JEFF 701b OTHG +45 Exp WATSONVILLE CA Ktm 1   - 0 FORD RYAN 102b OTHG +45 Exp DISCOVERY BAY CA Ktm 2   - 0 CALLAHAN ROBERT 999b OTHG +45 Exp OAKLEY CA Yam 3   - 0 PETERS BRAD 141s OTHG +45 Exp Ktm 4   - 0 SPOOR EUGENE 69b OTHG +45 Exp SAN RAMON CA Kaw 5   - 0 WORKMAN BRENT 205s OTHG +45 Exp LODI CA Yam 6   - 0 HARDEN DAVE 643s OTHG +45 Exp GRANTS PASS Hon 7   - 0 HAWLEY SAM 40b OTHG +45 Exp LAKEWOOD CA Kaw 8   - 0 ALLRED ERIC 67s OTHG +45 Exp LATHROP CA Kaw 9   - 0 DE BACA JERRY 35b OTHG +45 Exp PITTSBURG CA Kaw 10   - 0 CARROLL DAVID 777 OTHG +45 Exp SAN MATEO Ktm DNS   - 0 CARDIEL TROY 5s OTHG +45 Master LODI CA Hon 1   - 0 TYLER ERIC 4s OTHG +45 Master SANTA ROSA CA Oth 2   - 0 DRURY MATT 309s OTHG +45 Master CAMINO CA Ktm 3   - 0 DAWSON MATT 123s OTHG +45 Master SAN RAMON CA Hon 4   - 0 JOHNSON KEN 123b OTHG +52 Beg OAKLAND Suz 1   - 0 CRAWLEY MARTIN 27b OTHG +52 Beg DUBLIN Hon 2   - 0 MCLAUGHLIN MIKE 621s OTHG +52 Beg LINCOLN Ktm 3   - 0 VANDYK RICHARD 375s OTHG +52 Nov LODI CA Suz 1   - 0 MCRAE GREG 174s OTHG +52 Nov LOWER LAKE CA Ktm 2   - 0 SOMMER MIKE 257s OTHG +52 Nov FOLSOM CA Hus 3   - 0 DUARTE DAN 245s OTHG +52 Nov CONCORD CA Ktm 4   - 0 CAMERA ED 168s OTHG +52 Nov Yam 5   - 0 FAUSONE VINCE 827b OTHG +52 Nov PETALUMA Suz 6   - 0 MACHADO STEVE 881b OTHG +52 Nov DUBLIN CA Yam 7   - 0 SOHNS ZACH 318b OTHG +52 Nov CAPITOLA CA Kaw 8   - 0 NESSEN ED 187b OTHG +52 Nov SANTA CLARA Hon 9   - 0 WALLACE KERRY 117b OTHG +52 Nov RED BLUFF Hon 10   - 0 WALLACE CHUCK 860b OTHG +52 Nov RED BLUFF Hon 11   - 0 GOTTO KEVIN 484s OTHG +52 Nov FAIR OAKS CA Kaw 12   - 0 DALEY EARL g OTHG +52 Nov SUNNYVALE CA Yam DNF   - 0 TENER REX 94b OTHG +52 Int LOS ALTOS CA Yam 1   - 0 JONES BRAD 125b OTHG +52 Int NOVATO CA Yam 2   - 0 EASLEY RON 300b OTHG +52 Int BOULDER CREEK CA Hon 3   - 0 BALDWIN CHARLIE 513s OTHG +52 Int EL DORADO HILLS Ktm 4   - 0 WILSON RICH 154b OTHG +52 Int CORRALITOS Hon 5   - 0 JOHNSON CHRIS 796b OTHG +52 Int MATHER CA Hon 6   - 0 LOZOWSKI JOE 80s OTHG +52 Int FOLSOM CA Yam 7   - 0 MITCHELL RON 60b OTHG +52 Int PATTERSON Hon 8   - 0 EARLS DAN 3e OTHG +52 Int CITRUS HEIGHTS CA Yam DNS   - 0 FIORI JOHN x OTHG +52 Int ROHNERT PARK Ktm DNS   - 0 TAPPAN JIM 204b OTHG +52 Exp FREMONT CA Hon 1   - 0 HORNER RON 34s OTHG +52 Exp EL DORADO CA Hon 2   - 0 PLAATJE GARY 111b OTHG +52 Exp SAN JOSE CA Yam 3   - 0 CERVANTES RICK 46 OTHG +52 Exp SAC CA Ktm 4   - 0 KAMHOLZ GREG 223b OTHG +52 Exp SAN MATEO CA Ktm 5   - 0 SMITH RICHARD 236s OTHG +52 Exp ANTELOPE CA Hon 6   - 0 AUSTIN ROBERT 37s OTHG +52 Master SHINGLE SPRINGS CA Kaw 1   - 0 MADISON JOSEPH 74b OTHG +52 Master DANVILLE CA Ktm 2   - 0 MOZINGO DAVE 404s OTHG +52 Master SONORA CA Ktm 3   - 0 MARTIN DON 521b OTHG +58 Nov RIO DELL CA Ktm 1   - 0 NITKIN MICHAEL 719b OTHG +58 Nov LATHROP Ktm 2   - 0 THOMAS LINDA 18s OTHG +58 Nov MARYSVILLE CA Hon 3   - 0 NERVIANI CHUCK 651s OTHG +58 Nov NOVATO CA Hon 4   - 0 BERGQUIST BRAD 707b OTHG +58 Int BENICIA Yam 1   - 0 HEFFER BRAD 955 OTHG +58 Int Yam 2   - 0 CASTILLO GARRY 417s OTHG +58 Int PARADISE CA Hon 3   - 0 STIRLING MARK 9b OTHG +58 Int SEBASTOPOL CA Yam 4   - 0 OLMSTEAD MARK 141b OTHG +58 Int BRENTWOOD CA Ktm 5   - 0 CHYTIL MILAN 226b OTHG +58 Exp VALLEJO CA Ktm 1   - 0 WATT ERIC 757b OTHG +58 Exp HOLLISTER CA Suz 2   - 0 TRAVERSO JOHN 122b OTHG +58 Exp WALNUT CREEK CA Hon 3   - 0 CROSSFIELD TIM 14b OTHG +58 Exp GALT CA Hus 4   - 0 JOICE DUANE 656b OTHG +58 Exp AUBURN CA Yam 5   - 0 LAW RANDY 45s OTHG +58 Master SALIDA CA Suz 1   - 0 LAW STEVE 94s OTHG +58 Master GRANTS PASS CA Suz 2   - 0 HUFFER TERRY 111s OTHG +58 Master TWAIN HARTE CA Suz 3   - 0 FRANCARD LEROY 135s OTHG +65 Nov PETALUMA CA Ktm 1   - 0 GREENFIELD RUSS 128s OTHG +65 Nov SAN RAFAEL CA Ktm 2   - 0 LAWRENCE BESTY 667b OTHG Women Beg Hon 1   - 0 BYRD TRACY 33b OTHG Women Beg FRENCH CAMP Yam 2   - 0 BALDWIN BEVERLY 57s OTHG Women Beg EL DORADO HILLS Ktm 3   - 0 STEPHENS THERESA 97b OTHG Women Nov SANTA CLARA Ktm 1   - 0 JAY DEE 67b OTHG Women Nov BONNY DOON CA Hon 2   - 0 SPOOR CHARLENE 169b OTHG Women Nov SAN RAMON Kaw 3   - 0 STADLER CAT 178s OTHG Women Nov Yam 4   - 0 HORNER TAMMY 2s OTHG Women Nov EL DORADO CA Hon 5   - 0 DWYER COLEEN 217s OTHG Women Nov SONORA CA Ktm 6   - 0 BELL BOWEN 24 Support Mini (85's & below) Ktm 1 1 1 41 ALVAREZ KYLIE 60 Support Mini (85's & below) STOCKTON CA Yam 2 2 2 38 PANDO BRYCE x54 Support Mini (85's & below) Hon 4 3 3 36 SCHOEP GARRETT 29 Support Mini (85's & below) Hon 5 4 4 34 THOMAS MICHAELA 9 Support Mini (85's & below) MARYSVILLE Hon 6 5 5 32 STEPHENS DECATUR 521 Support Mini (85's & below) MARTINEZ CA Ktm 7 6 6 31 JOHNSON CAL 68 Support Mini (85's & below) COLUMBIA CA Ktm 3 DNF 7 30 STOFFAGEN KYLE 243 Beg/Nov (SUPPORT) DISCOVERY BAY Yam 1 1 1 41 NELSON JORDAN 7x Beg/Nov (SUPPORT) CA Yam 3 2 2 38 NEWMAN JACE 11x Beg/Nov (SUPPORT) GRANITE BAY CA Kaw 2 3 3 36 DOOLITTLE GARRETT 38 Beg/Nov (SUPPORT) CONCORD Yam 4 4 4 34 WILSON JEFF 286m Beg/Nov (SUPPORT) ROSEVILLE Ktm 6 6 5 32 SPOOR TYLER 142 Beg/Nov (SUPPORT) SAN RAMON Kaw 5 8 6 31 HERRENRO ASHTON 127 Beg/Nov (SUPPORT) DANVILLE CA Kaw 7 7 7 30 WATANABABE TREVOR 1x Beg/Nov (SUPPORT) Ktm 8 9 8 29 WHITAKER RHIANNON 74 Beg/Nov (SUPPORT) BRENTWOOD CA Kaw 10 11 9 28 ANDERSON SAM 127b Beg/Nov (SUPPORT) QUINCY CA Hon 9 14 10 27 DOOLITTLE SCOT 624b Beg/Nov (SUPPORT) CONCORD Suz 19 5 11 26 ALVAREZ KYLIE 60 Beg/Nov (SUPPORT) STOCKTON CA Yam 12 12 12 25 ANDERSEN SYDNEY 911 Beg/Nov (SUPPORT) TRACY Ktm 16 10 13 24 SPOOR GIZELE 9 Beg/Nov (SUPPORT) SAN RAMON CA Kaw 14 13 14 23 ROBINZINE CLIFFORD 758 Beg/Nov (SUPPORT) SUISUN CITY Kaw 13 15 15 22 HOLMAN CARSON 241 Beg/Nov (SUPPORT) LIVERMORE Kaw 11 17 16 21 LAWRENCE MAX 667b Beg/Nov (SUPPORT) TRACY CA Hon 21 16 17 20 BLACKWELL TREVOR 1 Beg/Nov (SUPPORT) SAN JOSE Yam 15 DNS 18 19 DALEY EARL g Beg/Nov (SUPPORT) SUNNYVALE CA Yam 17 DNS 19 18 PLATERO RYAN 11 Beg/Nov (SUPPORT) HOLLISTER Hon 18 DNS 20 17 SIEG JUSTIN 3 Beg/Nov (SUPPORT) ANTIOCH CA Kaw 20 DNS 21 16 EASLEY BRYAN x Beg/Nov (SUPPORT) SANTA CRUZ CA Yam DNS DNS DNS 0 THOMPSON DEVIN 101 Exp/Int (SUPPORT) SONOMA Yam 2 1 1 41 FLORES ANTHONY 7x Exp/Int (SUPPORT) SAN LUIS OBISPO CA Yam 4 3 2 38 WIELANG TREVOR 123 Exp/Int (SUPPORT) Yam 8 2 3 36 BLACKWELL JOSH 139b Exp/Int (SUPPORT) Ktm 6 4 4 34 FORD EVAN 61 Exp/Int (SUPPORT) DISCOVERY BAY Ktm 5 6 5 32 FUESZ VINCENT 7 Exp/Int (SUPPORT) CAZADERO CA Yam 9 5 6 31 REBENTISCH DEL 825b Exp/Int (SUPPORT) CAZADAZO Kaw 1 DNF 7 30 CARDIEL SY 79 Exp/Int (SUPPORT) LODI CA Hon 3 DNF 8 29 FORD RYAN 102b Exp/Int (SUPPORT) DISCOVERY BAY CA Ktm 7 DNF 9 28 CARROLL DAVID 777 Exp/Int (SUPPORT) SAN MATEO Ktm DNS DNF DNF 0 JUREVICH BILLY 180b All Masters HOLLISTER CA Kaw 1   - 0 DONIAK TREVOR 499 All Masters WATSONVILLE CA Kaw 2   - 0 RAYMOND RONNIE 72b All Masters SANTA CRUZ CA Kaw 3   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +30 Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts PIEPER BILL 763b OTHG +30 Beg SAN JOSE CA Hon 1   - 0 DAYTON RYAN 913b OTHG +30 Beg LIVERMORE Kaw 2   - 0 CLARK ALEXANDRA 255s OTHG +30 Beg FAIRFIELD CA Hon 3   - 0 O'SULLIVAN CHELSEA 2b OTHG +30 Beg DISCOVERY BAY Suz 4   - 0 RICH TAMARA 128b OTHG +30 Beg PACHECO Kaw 5   - 0 RAYMOND KIMIE 132b OTHG +30 Beg FELTON CA Kaw 6   - 0 BRYSON GEOFF f OTHG +30 Beg Hon DNS   - 0 CANNIZZARO CHRIS d OTHG +30 Beg BELMONT Ktm DNS   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +30 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts EDWARDS BEN 162b OTHG +30 Nov NEWARK CA Hon 1   - 0 MURRAY ALEX 315s OTHG +30 Nov CHICO Ktm 2   - 0 BLOOM JUSTIN 784b OTHG +30 Nov VACAVILLE CA Ktm 3   - 0 HECKATHORN TRENT 412s OTHG +30 Nov TRAVIS AFB Kaw 4   - 0 VANLUCHEM DANIEL 277 OTHG +30 Nov TRACY Hon 5   - 0 FUSCO JESSE 158b OTHG +30 Nov MORGAN HILL CA Ktm 6   - 0 CONDIOTTI JOESPH 222b OTHG +30 Nov SANTA ROSA Ktm 7   - 0 CASHEN JIM 231s OTHG +30 Nov OAKDALE CA Hon 8   - 0 DOOLEY ROB 447 OTHG +30 Nov MORGAN HILL Hon DNS   - 0 METCALF JERIMIAH c OTHG +30 Nov DENAIR Ktm DNS   - 0 JACOBSON CHAD a OTHG +30 Nov Hon DNS   - 0 MARSHALL DOUG 166b OTHG +30 Nov Hon DNS   - 0 OATES BENJAMIN 587 OTHG +30 Nov ELK GROVE Hon DNS   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +30 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts MCLAUGHLIN LEE 43b OTHG +30 Int SJ Yam 1   - 0 ORTIZ RICK 444s OTHG +30 Int ROSEVILLE Kaw 2   - 0 VEACH CHRIS 663b OTHG +30 Int LIVERMORE CA Yam 3   - 0 PRUNCIGE JOSEPH 118b OTHG +30 Int Yam 4   - 0 LINDBERG JON 817 OTHG +30 Int PLEASANTON CA Yam 5   - 0 MASON BRETT 555b OTHG +30 Int TRAVIS AFB Hus 6   - 0 WALLACE CHRIS 689b OTHG +30 Int MANTECA Hon 7   - 0 ROSE BRENT 247b OTHG +30 Int FREMONT Hon 8   - 0 PERRY JUSTIN 615s OTHG +30 Int PATTERSON CA Hon 9   - 0 HOLMAN CHRISTIAN 241b OTHG +30 Int LIVERMORE Suz 10   - 0 AUGUSTSON JASON 427s OTHG +30 Int VACAVILLE CA Yam 11   - 0 MEIKEL NATE 703b OTHG +30 Int SAN MATEO Kaw 12   - 0 GORST TYLOR 857s OTHG +30 Int LIVE OAK Hon 13   - 0 MATELLI LARRY 198 OTHG +30 Int WINDSOR CA Kaw DNF   - 0 DIETZ TRENT 757 OTHG +30 Int ATWATER CA Ktm DNS   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +30 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts REBENTISCH DEL 825b OTHG +30 Exp CAZADAZO Kaw 1   - 0 MARTIN WALKER 121b OTHG +30 Exp RIO DELL CA Kaw 2   - 0 TURMAN ROBERT 152b OTHG +30 Exp OROVILLE CA Hon 3   - 0 MAROK BRIAN 387b OTHG +30 Exp MARTINEZ CA Suz 4   - 0 O'SULLIVAN RYAN 8b OTHG +30 Exp HERALD CA Suz 5   - 0 RICHARDSON BOBBY 47s OTHG +30 Exp DAVIS Kaw DNS   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +38 Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts RICHARDSON JOHN 995s OTHG +38 Beg Yam 1   - 0 HUNT DUSTY 496b OTHG +38 Beg HUGHSON Kaw 2   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +38 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts CERVANTES ROBERT 627s OTHG +38 Nov ELK GROVE CA Kaw 1   - 0 BROWN JAMES 476b OTHG +38 Nov Kaw 2   - 0 DURKIN ANDREW 107b OTHG +38 Nov Ktm 3   - 0 BLAIR MISSIE 183 OTHG +38 Nov RIO VISTA Yam 4   - 0 JONES ANDREW 225s OTHG +38 Nov ANTELOPE Hon 5   - 0 WIRT ROBERT 483 OTHG +38 Nov TRACY Kaw 6   - 0 HARRINGTON RICH 227s OTHG +38 Nov CAMINO CA Kaw 7   - 0 ELLIOTT ROB 18e OTHG +38 Nov Suz DNS   - 0 SMITH JESSE 15e OTHG +38 Nov SANTA ROSA Ktm DNS   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +38 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts BENNINGHOFEN MIKE 927s OTHG +38 Int WINDSOR Hon 1   - 0 GIANINI MARIO 717s OTHG +38 Int PETALUMA CA Ktm 2   - 0 LAABS ALAN 196b OTHG +38 Int GILROY CA Kaw 3   - 0 MARONI MARC 133s OTHG +38 Int SAC Ktm 4   - 0 PATE KEVIN 215s OTHG +38 Int ROSEVILLE Hus 5   - 0 GREEN DAN 37b OTHG +38 Int CAMPBELL Kaw 6   - 0 DOOLITTLE SCOT 624b OTHG +38 Int CONCORD Suz 7   - 0 SIMIALEK MICHAEL 909s OTHG +38 Int SANTA ROSA Oth 8   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +38 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts GARCIA JASON 8s OTHG +38 Exp OLIVEHURST CA Hon 1   - 0 PLATERO CHRIS 58b OTHG +38 Exp Yam 2   - 0 WHITAKER JEFF 29b OTHG +38 Exp BRENTWOOD CA Ktm 3   - 0 WHITMIRE GARY 710 OTHG +38 Exp REDDING Suz 4   - 0 KIBBY KENN 174b OTHG +38 Exp DISCO BAY Hon 5   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +45 Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts COOK GARRY 77b OTHG +45 Beg MORAGA CA Hon 1   - 0 MEDLOCK RON 256s OTHG +45 Beg SAC Kaw 2   - 0 LAWRENCE DOMINIC 666b OTHG +45 Beg TRACY CA Kaw 3   - 0 ALLRED CAMIE 163s OTHG +45 Beg LATHROP CA Ktm 4   - 0 BIAGINI FRED 998s OTHG +45 Beg NOVATO CA Suz 5   - 0 KIMBALL MARK x OTHG +45 Beg BRENTWOOD Hon DNS   - 0 LOWERY RUSS h OTHG +45 Beg LIVERMORE CA Ktm DNS   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +45 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts HAND MONTE 136s OTHG +45 Nov SAC Ktm 1   - 0 GREEN CARSON 901 OTHG +45 Nov SAC CA Yam 2   - 0 HAYS MARK 672s OTHG +45 Nov WEST SAC Ktm 3   - 0 HART DON 801b OTHG +45 Nov SOQUEL CA Yam 4   - 0 DELUNA STEVE 89b OTHG +45 Nov REDWOOD CITY Ktm 5   - 0 ANDERSON SAM 127b OTHG +45 Nov QUINCY CA Hon 6   - 0 HAAVERSON ROBERT 107s OTHG +45 Nov DISCOVERY BAY CA Yam 7   - 0 CORDES ANTONIO 625s OTHG +45 Nov DIXON Yam 8   - 0 MARCIEL PAIGE 3b OTHG +45 Nov LIVERMORE CA Suz 9   - 0 STEPHENS JEFF 471b OTHG +45 Nov SANTA CLARA Ktm 10   - 0 KAMHOLZ TIM 91b OTHG +45 Nov NEWARK Yam 11   - 0 BESHARA MIKE 182s OTHG +45 Nov STOCKEN Yam 12   - 0 MCILREE EDWARD 484b OTHG +45 Nov HOLLISTER CA Kaw 13   - 0 JOHNSON BLAKE 868s OTHG +45 Nov CAMERON PARK CA Yam 14   - 0 CLAYTON DAMION 215b OTHG +45 Nov MODESTO CA Hon 15   - 0 DIAS STEVE 1 OTHG +45 Nov ANDERSON Yam DNS   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +45 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts OW CHRIS 212b OTHG +45 Int SANTA CRUZ CA Ktm 1   - 0 BROWN TRAVIS 333s OTHG +45 Int SACRAMENTO CA Kaw 2   - 0 HARRIS MARK 313b OTHG +45 Int SANTA CRUZ Hus 3   - 0 TOWNSLEY DARREN 728b OTHG +45 Int SAN RAMON CA Hon 4   - 0 READ IAN 376b OTHG +45 Int SANTA CLARA CA Kaw 5   - 0 HENDRICKS JAMES 639b OTHG +45 Int STOCKTON Kaw 6   - 0 MUZIO MIKE 92b OTHG +45 Int CONCORD Yam 7   - 0 SCHOEP PAUL 29s OTHG +45 Int VACAVILLE CA Ktm 8   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +45 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts MOLINA JEFF 701b OTHG +45 Exp WATSONVILLE CA Ktm 1   - 0 FORD RYAN 102b OTHG +45 Exp DISCOVERY BAY CA Ktm 2   - 0 CALLAHAN ROBERT 999b OTHG +45 Exp OAKLEY CA Yam 3   - 0 PETERS BRAD 141s OTHG +45 Exp Ktm 4   - 0 SPOOR EUGENE 69b OTHG +45 Exp SAN RAMON CA Kaw 5   - 0 WORKMAN BRENT 205s OTHG +45 Exp LODI CA Yam 6   - 0 HARDEN DAVE 643s OTHG +45 Exp GRANTS PASS Hon 7   - 0 HAWLEY SAM 40b OTHG +45 Exp LAKEWOOD CA Kaw 8   - 0 ALLRED ERIC 67s OTHG +45 Exp LATHROP CA Kaw 9   - 0 DE BACA JERRY 35b OTHG +45 Exp PITTSBURG CA Kaw 10   - 0 CARROLL DAVID 777 OTHG +45 Exp SAN MATEO Ktm DNS   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +45 Master Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts CARDIEL TROY 5s OTHG +45 Master LODI CA Hon 1   - 0 TYLER ERIC 4s OTHG +45 Master SANTA ROSA CA Oth 2   - 0 DRURY MATT 309s OTHG +45 Master CAMINO CA Ktm 3   - 0 DAWSON MATT 123s OTHG +45 Master SAN RAMON CA Hon 4   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +52 Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts JOHNSON KEN 123b OTHG +52 Beg OAKLAND Suz 1   - 0 CRAWLEY MARTIN 27b OTHG +52 Beg DUBLIN Hon 2   - 0 MCLAUGHLIN MIKE 621s OTHG +52 Beg LINCOLN Ktm 3   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +52 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts VANDYK RICHARD 375s OTHG +52 Nov LODI CA Suz 1   - 0 MCRAE GREG 174s OTHG +52 Nov LOWER LAKE CA Ktm 2   - 0 SOMMER MIKE 257s OTHG +52 Nov FOLSOM CA Hus 3   - 0 DUARTE DAN 245s OTHG +52 Nov CONCORD CA Ktm 4   - 0 CAMERA ED 168s OTHG +52 Nov Yam 5   - 0 FAUSONE VINCE 827b OTHG +52 Nov PETALUMA Suz 6   - 0 MACHADO STEVE 881b OTHG +52 Nov DUBLIN CA Yam 7   - 0 SOHNS ZACH 318b OTHG +52 Nov CAPITOLA CA Kaw 8   - 0 NESSEN ED 187b OTHG +52 Nov SANTA CLARA Hon 9   - 0 WALLACE KERRY 117b OTHG +52 Nov RED BLUFF Hon 10   - 0 WALLACE CHUCK 860b OTHG +52 Nov RED BLUFF Hon 11   - 0 GOTTO KEVIN 484s OTHG +52 Nov FAIR OAKS CA Kaw 12   - 0 DALEY EARL g OTHG +52 Nov SUNNYVALE CA Yam DNF   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +52 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts TENER REX 94b OTHG +52 Int LOS ALTOS CA Yam 1   - 0 JONES BRAD 125b OTHG +52 Int NOVATO CA Yam 2   - 0 EASLEY RON 300b OTHG +52 Int BOULDER CREEK CA Hon 3   - 0 BALDWIN CHARLIE 513s OTHG +52 Int EL DORADO HILLS Ktm 4   - 0 WILSON RICH 154b OTHG +52 Int CORRALITOS Hon 5   - 0 JOHNSON CHRIS 796b OTHG +52 Int MATHER CA Hon 6   - 0 LOZOWSKI JOE 80s OTHG +52 Int FOLSOM CA Yam 7   - 0 MITCHELL RON 60b OTHG +52 Int PATTERSON Hon 8   - 0 EARLS DAN 3e OTHG +52 Int CITRUS HEIGHTS CA Yam DNS   - 0 FIORI JOHN x OTHG +52 Int ROHNERT PARK Ktm DNS   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +52 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts TAPPAN JIM 204b OTHG +52 Exp FREMONT CA Hon 1   - 0 HORNER RON 34s OTHG +52 Exp EL DORADO CA Hon 2   - 0 PLAATJE GARY 111b OTHG +52 Exp SAN JOSE CA Yam 3   - 0 CERVANTES RICK 46 OTHG +52 Exp SAC CA Ktm 4   - 0 KAMHOLZ GREG 223b OTHG +52 Exp SAN MATEO CA Ktm 5   - 0 SMITH RICHARD 236s OTHG +52 Exp ANTELOPE CA Hon 6   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +52 Master Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts AUSTIN ROBERT 37s OTHG +52 Master SHINGLE SPRINGS CA Kaw 1   - 0 MADISON JOSEPH 74b OTHG +52 Master DANVILLE CA Ktm 2   - 0 MOZINGO DAVE 404s OTHG +52 Master SONORA CA Ktm 3   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +58 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts MARTIN DON 521b OTHG +58 Nov RIO DELL CA Ktm 1   - 0 NITKIN MICHAEL 719b OTHG +58 Nov LATHROP Ktm 2   - 0 THOMAS LINDA 18s OTHG +58 Nov MARYSVILLE CA Hon 3   - 0 NERVIANI CHUCK 651s OTHG +58 Nov NOVATO CA Hon 4   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +58 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts BERGQUIST BRAD 707b OTHG +58 Int BENICIA Yam 1   - 0 HEFFER BRAD 955 OTHG +58 Int Yam 2   - 0 CASTILLO GARRY 417s OTHG +58 Int PARADISE CA Hon 3   - 0 STIRLING MARK 9b OTHG +58 Int SEBASTOPOL CA Yam 4   - 0 OLMSTEAD MARK 141b OTHG +58 Int BRENTWOOD CA Ktm 5   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +58 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts CHYTIL MILAN 226b OTHG +58 Exp VALLEJO CA Ktm 1   - 0 WATT ERIC 757b OTHG +58 Exp HOLLISTER CA Suz 2   - 0 TRAVERSO JOHN 122b OTHG +58 Exp WALNUT CREEK CA Hon 3   - 0 CROSSFIELD TIM 14b OTHG +58 Exp GALT CA Hus 4   - 0 JOICE DUANE 656b OTHG +58 Exp AUBURN CA Yam 5   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +58 Master Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts LAW RANDY 45s OTHG +58 Master SALIDA CA Suz 1   - 0 LAW STEVE 94s OTHG +58 Master GRANTS PASS CA Suz 2   - 0 HUFFER TERRY 111s OTHG +58 Master TWAIN HARTE CA Suz 3   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG +65 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts FRANCARD LEROY 135s OTHG +65 Nov PETALUMA CA Ktm 1   - 0 GREENFIELD RUSS 128s OTHG +65 Nov SAN RAFAEL CA Ktm 2   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG Women Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts LAWRENCE BESTY 667b OTHG Women Beg Hon 1   - 0 BYRD TRACY 33b OTHG Women Beg FRENCH CAMP Yam 2   - 0 BALDWIN BEVERLY 57s OTHG Women Beg EL DORADO HILLS Ktm 3   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: OTHG Women Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts STEPHENS THERESA 97b OTHG Women Nov SANTA CLARA Ktm 1   - 0 JAY DEE 67b OTHG Women Nov BONNY DOON CA Hon 2   - 0 SPOOR CHARLENE 169b OTHG Women Nov SAN RAMON Kaw 3   - 0 STADLER CAT 178s OTHG Women Nov Yam 4   - 0 HORNER TAMMY 2s OTHG Women Nov EL DORADO CA Hon 5   - 0 DWYER COLEEN 217s OTHG Women Nov SONORA CA Ktm 6   - 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: Support Mini (85's & below) Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts BELL BOWEN 24 Support Mini (85's & below) Ktm 1 1 1 41 ALVAREZ KYLIE 60 Support Mini (85's & below) STOCKTON CA Yam 2 2 2 38 PANDO BRYCE x54 Support Mini (85's & below) Hon 4 3 3 36 SCHOEP GARRETT 29 Support Mini (85's & below) Hon 5 4 4 34 THOMAS MICHAELA 9 Support Mini (85's & below) MARYSVILLE Hon 6 5 5 32 STEPHENS DECATUR 521 Support Mini (85's & below) MARTINEZ CA Ktm 7 6 6 31 JOHNSON CAL 68 Support Mini (85's & below) COLUMBIA CA Ktm 3 DNF 7 30
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: Beg/Nov (SUPPORT) Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts STOFFAGEN KYLE 243 Beg/Nov (SUPPORT) DISCOVERY BAY Yam 1 1 1 41 NELSON JORDAN 7x Beg/Nov (SUPPORT) CA Yam 3 2 2 38 NEWMAN JACE 11x Beg/Nov (SUPPORT) GRANITE BAY CA Kaw 2 3 3 36 DOOLITTLE GARRETT 38 Beg/Nov (SUPPORT) CONCORD Yam 4 4 4 34 WILSON JEFF 286m Beg/Nov (SUPPORT) ROSEVILLE Ktm 6 6 5 32 SPOOR TYLER 142 Beg/Nov (SUPPORT) SAN RAMON Kaw 5 8 6 31 HERRENRO ASHTON 127 Beg/Nov (SUPPORT) DANVILLE CA Kaw 7 7 7 30 WATANABABE TREVOR 1x Beg/Nov (SUPPORT) Ktm 8 9 8 29 WHITAKER RHIANNON 74 Beg/Nov (SUPPORT) BRENTWOOD CA Kaw 10 11 9 28 ANDERSON SAM 127b Beg/Nov (SUPPORT) QUINCY CA Hon 9 14 10 27 DOOLITTLE SCOT 624b Beg/Nov (SUPPORT) CONCORD Suz 19 5 11 26 ALVAREZ KYLIE 60 Beg/Nov (SUPPORT) STOCKTON CA Yam 12 12 12 25 ANDERSEN SYDNEY 911 Beg/Nov (SUPPORT) TRACY Ktm 16 10 13 24 SPOOR GIZELE 9 Beg/Nov (SUPPORT) SAN RAMON CA Kaw 14 13 14 23 ROBINZINE CLIFFORD 758 Beg/Nov (SUPPORT) SUISUN CITY Kaw 13 15 15 22 HOLMAN CARSON 241 Beg/Nov (SUPPORT) LIVERMORE Kaw 11 17 16 21 LAWRENCE MAX 667b Beg/Nov (SUPPORT) TRACY CA Hon 21 16 17 20 BLACKWELL TREVOR 1 Beg/Nov (SUPPORT) SAN JOSE Yam 15 DNS 18 19 DALEY EARL g Beg/Nov (SUPPORT) SUNNYVALE CA Yam 17 DNS 19 18 PLATERO RYAN 11 Beg/Nov (SUPPORT) HOLLISTER Hon 18 DNS 20 17 SIEG JUSTIN 3 Beg/Nov (SUPPORT) ANTIOCH CA Kaw 20 DNS 21 16 EASLEY BRYAN x Beg/Nov (SUPPORT) SANTA CRUZ CA Yam DNS DNS DNS 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: Exp/Int (SUPPORT) Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts THOMPSON DEVIN 101 Exp/Int (SUPPORT) SONOMA Yam 2 1 1 41 FLORES ANTHONY 7x Exp/Int (SUPPORT) SAN LUIS OBISPO CA Yam 4 3 2 38 WIELANG TREVOR 123 Exp/Int (SUPPORT) Yam 8 2 3 36 BLACKWELL JOSH 139b Exp/Int (SUPPORT) Ktm 6 4 4 34 FORD EVAN 61 Exp/Int (SUPPORT) DISCOVERY BAY Ktm 5 6 5 32 FUESZ VINCENT 7 Exp/Int (SUPPORT) CAZADERO CA Yam 9 5 6 31 REBENTISCH DEL 825b Exp/Int (SUPPORT) CAZADAZO Kaw 1 DNF 7 30 CARDIEL SY 79 Exp/Int (SUPPORT) LODI CA Hon 3 DNF 8 29 FORD RYAN 102b Exp/Int (SUPPORT) DISCOVERY BAY CA Ktm 7 DNF 9 28 CARROLL DAVID 777 Exp/Int (SUPPORT) SAN MATEO Ktm DNS DNF DNF 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2017 OTHG Argyll Mx - 1/29/2017 Argyll Mx Class: All Masters Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts JUREVICH BILLY 180b All Masters HOLLISTER CA Kaw 1   - 0 DONIAK TREVOR 499 All Masters WATSONVILLE CA Kaw 2   - 0 RAYMOND RONNIE 72b All Masters SANTA CRUZ CA Kaw 3   - 0
6 6 2 3 2 False False