Gabe Ellett Trackside Software 7950 12150 225 105 0 0 False False Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: All Classes Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts MADRID JOHN 67e OTHG +52 Beg STOCKTON Suz 1 2 1 25 ANDREWS MAX 63v OTHG +52 Beg FRESNO Hon 4 1 2 22 SMITH MARK 50g OTHG +52 Beg WEST HILLS CA Oth 2 3 3 20 CALL ERIC 47b OTHG +52 Beg DISCOVERY BAY CA Hon 3 4 4 18 WAREHAM DOUGLAS 888b OTHG +30 Beg SAN JOSE Ktm 1 1 1 0 VAN ATTA BRENNA 715s OTHG +30 Beg YUBA CITY CA Hon 3 2 2 0 ANDREWS ROLAND 194b OTHG +30 Beg MODESTO CA Yam 2 3 3 0 YETTER ASHLEY 24s OTHG +30 Beg YUBA CITY Hon 4 4 4 0 EDWARDS SCOTT 777s OTHG +30 Beg DELHI CA Kaw 99 99 5 0 JAMES JORDAN 999b OTHG +30 Nov SAN RAFAEL CA Hon 1 1 1 25 MALCRIA JERRID 220s OTHG +30 Nov ESCALON CA Kaw 3 2 2 22 FUSCO JESSE 158b OTHG +30 Nov MORGAN HILL CA Ktm 2 4 3 20 GRANLUND DAVID 146b OTHG +30 Nov LAFAYETTE CA Ktm 4 3 4 18 CLARK ALEXANDRA 65b OTHG +30 Nov FAIRFIELD CA Hon 5 5 5 16 WILLIAMS JESSE 703s OTHG +30 Nov YUBA CITY Yam 7 6 6 15 BLOOM JUSTIN 784b OTHG +30 Nov VACAVILLE CA Kaw 6 8 7 14 HU JORDAN 289b OTHG +30 Nov SAN FRANCISCO CA Yam 11 7 8 13 MULHOLLAND DEREK 151b OTHG +30 Nov LIVERMORE CA Hon 8 10 9 12 GEOGHEGAN PAUL 513b OTHG +30 Nov PETALUMA CA Yam 10 9 10 11 PEARSON SHAYLEN 149b OTHG +30 Nov SANTA CLARA Ktm 9 13 11 10 EDSON ED 409s OTHG +30 Nov STOCKTON CA Kaw 12 11 12 9 JAMAL AHMAD 103b OTHG +30 Nov LIVERMORE CA Yam 13 12 13 8 SCHMIERER ANDREW 587s OTHG +30 Nov LOCKEFORD CA Yam 15 14 14 7 WALLACE DAVID 726b OTHG +30 Nov RED BLUFF Suz 14 99 15 6 NAVARRO MICHAEL 526b OTHG +30 Nov SANTA CLARA CA Hon 16 99 16 5 WALLACE CHRIS 689b OTHG +30 Int MANTECA Hon 4 3 1 25 HAISTEN MIKE 853g OTHG +30 Int MAMMOTH LAKES Hon 3 4 2 22 SCHWARTZ MICHAEL 140b OTHG +30 Int OAKLEY Hus 2 5 3 20 KEY STEVEN 447b OTHG +30 Int STOCKTON Hon 7 1 4 18 ANTONIO DEREK 229s OTHG +30 Int MODESTO Suz 6 2 5 16 DIETZ TRENT 157b OTHG +30 Int ATWATER CA Kaw 5 6 6 15 SEREDA MATT 232b OTHG +30 Int CAMPBELL CA Ktm 1 10 7 14 MARSHALL KEITH 314s OTHG +30 Int PLACERVILLE CA Yam 10 7 8 13 HOLLAND III CLOYSE 93s OTHG +30 Int STOCKTON CA Hus 9 9 9 12 PAGE MATT 634b OTHG +30 Int REDWOOD VALLEY Suz 11 8 10 11 LOCKWOOD DENNIS 852b OTHG +30 Int BRENTWOOD CA Ktm 8 11 11 10 LAW GARRETT 5 OTHG +30 Exp RIPON Suz 1 1 1 25 PALOMA JOSHUA 10s OTHG +30 Exp YUBA CITY CA Hon 2 2 2 22 LINDBERG JON 817b OTHG +30 Exp PLEASANTON CA Hon 3 3 3 20 FUNSTON CHRIS 251s OTHG +30 Exp MORGAN HILL Kaw 4 4 4 18 JORGENSEN AJ 85s OTHG +30 Exp STOCKTON Suz 5 5 5 16 CRANFILL BRYAN 805g OTHG +38 Beg VENTERA Hon 1 1 1 25 KOLOMYJEC TRISTAN 338s OTHG +38 Beg LODI CA Yam 2 2 2 22 CONTUCHIO JENNA 320b OTHG +38 Beg SANTA CRUZ CA Hus 3 3 3 20 MORRIS COREY 512s OTHG +38 Nov PLUMAS LAKE CA Kaw 1 1 1 25 CERVANTES ROBERT 627s OTHG +38 Nov ELK GROVE CA Kaw 2 2 2 22 RUBERO JASON 426r OTHG +38 Nov RENO NV Ktm 3 3 3 20 BARRETT RAYMOND 901v OTHG +38 Nov PASO ROBLES Suz 5 4 4 18 YOUNG RICHARD 11g OTHG +38 Nov Ktm 4 5 5 16 GLYNN LISA 413s OTHG +38 Nov EL DORADO HILLS CA Hon 6 6 6 15 PIEPER BILL 10b OTHG +38 Nov SAN JOSE CA Yam 8 7 7 14 PAVEN ALEX 520g OTHG +38 Nov CARLSBAD Yam 7 10 8 13 MADEWELL COBY 950r OTHG +38 Nov RENO NV Yam 11 8 9 12 RENDON DAVID 613s OTHG +38 Nov VACAVILLE CA Ktm 10 9 10 11 KLOPF JOSEPH 313v OTHG +38 Nov HANFORD Hon 9 12 11 10 MCKINNEY SONNY 306b OTHG +38 Nov RICHMOND CA Yam 12 11 12 9 MATTHEWS DENNIS 719s OTHG +38 Nov SUTTER CA Yam 13 13 13 8 EBADYPOUR RAMIEN 41b OTHG +38 Nov MORGAN HILL CA Hon 99 99 14 7 ANDERSON SOREN 163b OTHG +38 Int FREMONT CA Hon 1 2 1 25 SMIALEK MIKE 909s OTHG +38 Int SANTA ROSA Kaw 4 1 2 22 FANELLI NATHAN 12s OTHG +38 Int HILMAR CA Hon 2 3 3 20 TRELUEL CHRIS 51v OTHG +38 Int VISALIA Hon 3 4 4 18 MICLETTE JUSTIN 417b OTHG +38 Int SAN JOSE Ktm 5 5 5 16 GREEN KEVIN 832v OTHG +38 Exp BAKERSFIELD Hus 1 1 1 25 HANSEN JUSTIN 101b OTHG +38 Exp OAKLEY CA Hon 2 2 2 22 BURROUGHS JORDAN 195g OTHG +38 Master MAMMOTH LAKES Hon 1 1 1 25 STILLMOCK SCOTT 111r OTHG +38 Master FERNLEY NV Hus 2 2 2 22 MCBRIDE NICK 314v OTHG +38 Master KEYES CA Hon 99 99 3 20 HALL MICHAEL 454s OTHG +45 Beg APPLEGATE CA Yam 1 1 1 25 HAYMON ANTON 891b OTHG +45 Beg ANTIOCH CA Hon 2 2 2 22 THOMPSON JEFF 292b OTHG +45 Beg BELMONT CA Hon 3 3 3 20 LAWSON DAN 472b OTHG +45 Nov SAN JOSE CA Yam 1 1 1 25 HORN JASON 258s OTHG +45 Nov FAIRFIELD Kaw 2 2 2 22 WOEBBEKING BOB 164r OTHG +45 Nov FERNLEY Hon 3 3 3 20 GARDNER RYAN 305b OTHG +45 Nov VACAVILLE CA Hon 5 4 4 18 STEMEN ROB 313s OTHG +45 Nov ACAMPO CA Yam 4 6 5 16 HORNE JESSE 5g OTHG +45 Nov HENDERSON NV Hon 7 5 6 15 MARCIEL PAIGE 188b OTHG +45 Nov LIVERMORE CA Ktm 6 7 7 14 HARRINGTON RICH 227s OTHG +45 Nov CAMINO CA Kaw 8 9 8 13 THOMPSON TROY 711v OTHG +45 Nov VISALIA Yam 9 10 9 12 KINSLOW KIM 17g OTHG +45 Nov RIDGECREST Hon 13 8 10 11 JOHNSON BLAKE 868s OTHG +45 Nov CAMERON PARK CA Yam 99 99 11 10 GARCIA JOSE 519b OTHG +45 Int SAN JOSE CA Hon 3 1 1 25 PICO DENNIS 559b OTHG +45 Int BRENTWOOD Hon 2 2 2 22 COOK GARRY 3b OTHG +45 Int MORAGA CA Hon 1 3 3 20 CIMMINO MIKEL 71g OTHG +45 Int HUNTINGTON BEACH Ktm 4 4 4 18 BLANCO ALAN 68r OTHG +45 Int EAGLE ID Ktm 6 6 5 16 CULLEY DARRYL 398s OTHG +45 Int VALLEJO CA Yam 8 5 6 15 HAYES NATHAN 320v OTHG +45 Int PACIFIC GROVE Ktm 7 7 7 14 WALTON KENNETH 574s OTHG +45 Int SACRAMENTO CA Hon 9 8 8 13 HART DON 801b OTHG +45 Int SOQUEL CA Hus 11 10 9 12 BISSELL AARON 124r OTHG +45 Int RENO NV Yam 5 16 10 11 DOOLITTLE SCOT 624b OTHG +45 Int CONCORD Suz 14 9 11 10 WESTMORELAND KEVIN 870g OTHG +45 Int RIDGECREST Hus 13 12 12 9 VAN DUINWYK JAMES 10g OTHG +45 Int WINNETKA Ktm 12 13 13 8 LEE JONATHAN 173b OTHG +45 Int PATTERSON CA Hon 10 15 14 7 LYONS RICHARD 75b OTHG +45 Int LIVERMORE Hon 15 11 15 6 LOWERY RUSS 7b OTHG +45 Int LIVERMORE CA Ktm 16 14 16 5 WHITAKER JEFF 1b OTHG +45 Exp BRENTWOOD CA Yam 1 1 1 25 FLINDERS MARK 1g OTHG +45 Exp BURBANK Ktm 2 2 2 22 SPOOR EUGENE 69b OTHG +45 Exp SAN RAMON CA Kaw 3 3 3 20 DE BACA JERRY 35b OTHG +45 Exp PITTSBURG CA Ktm 5 4 4 18 KIBBY KENN 174b OTHG +45 Exp DISCO BAY Ktm 4 99 5 16 BROWN TRAVIS 333s OTHG +45 Exp SACRAMENTO CA Hus 7 99 6 15 HARGETT KEVIN 574r OTHG +45 Exp FERNLEY Kaw 99 99 7 14 JONES TOM 21s OTHG +45 Master DIXON Hus 2 1 1 25 CARDIEL TROY 5s OTHG +45 Master LODI CA Hon 1 2 2 22 TYLER ERIC 4s OTHG +45 Master SANTA ROSA CA Oth 3 3 3 20 WILKINS TODD 157s OTHG +52 Nov MONTAGUE Ktm 1 1 1 25 DOUGLAS SCOTT 219b OTHG +52 Nov TRACY CA Hon 2 4 2 22 ULLE STEVEN 774s OTHG +52 Nov ROSEVILLE CA Yam 3 5 3 20 DECKER TROY 105r OTHG +52 Nov SPARKS NV Ktm 8 2 4 18 ROCKENSTEIN JENNIFER 831s OTHG +52 Nov SUTTER CA Yam 7 3 5 16 NICHOLAS MATT 51b OTHG +52 Nov MORAGA Hus 5 6 6 15 KVASAGER ERIC 60s OTHG +52 Nov SACRAMENTO CA Hus 6 7 7 14 LYNCH BRIAN 424b OTHG +52 Nov CAMERON PARK CA Hon 4 12 8 13 NEUHOFF RYAN 834b OTHG +52 Nov OAKLEY CA Hon 9 9 9 12 HURTADO RICHARD 100g OTHG +52 Nov REDLANDS Hon 12 8 10 11 KAMHOLZ TIM 91b OTHG +52 Nov NEWARK Hon 11 10 11 10 SOHNS ZACH 318b OTHG +52 Nov CAPITOLA CA Yam 13 11 12 9 MINSTER WARREN 323s OTHG +52 Nov RANCHO CORDOVA CA Hon 10 15 13 8 THOMAS MICHAEL 137s OTHG +52 Nov MARYSVILLE CA Hon 14 13 14 7 GOTTO KEVIN 484s OTHG +52 Nov FAIR OAKS CA Suz 15 14 15 6 DELORME DARRIN 121b OTHG +52 Int COMING Suz 2 1 1 25 MACIEL MIKE 52g OTHG +52 Int CAMARILLO Ktm 1 4 2 22 BARSELL JOHN 357s OTHG +52 Int ALAMO CA Ktm 4 2 3 20 TENER REX 94b OTHG +52 Int LOS ALTOS CA Yam 5 3 4 18 OW CHRIS 212b OTHG +52 Int SANTA CRUZ CA Ktm 3 5 5 16 TOWNSLEY MARK 407s OTHG +52 Int ROSEVILLE CA Hon 7 6 6 15 EASLEY RON 300b OTHG +52 Int BOULDER CREEK Oth 6 9 7 14 PALLLADINO MIKE 528b OTHG +52 Int BRENTWOOD Ktm 8 8 8 13 TAMAYO DARREN 671s OTHG +52 Int RIO VISTA CA Suz 13 7 9 12 RASMUSSEN JIM 33b OTHG +52 Int SCOTTS VALLEY CA Yam 12 10 10 11 MCRAE GREG 174s OTHG +52 Int LOWER LAKE CA Ktm 11 11 11 10 ANDERSON MIKE 6b OTHG +52 Int ANTIOCH CA Hon 10 13 12 9 VANDYK RICHARD 375s OTHG +52 Int LODI CA Yam 14 12 13 8 LOZOWSKI JOE 80s OTHG +52 Int FOLSOM CA Yam 15 14 14 7 MACDONALD DAVID 851b OTHG +52 Int CLAYTON CA Suz 9 99 15 6 BENSON JOHN 70b OTHG +52 Int RIPON CA Ktm 99 99 16 5 JONES RANDY 55s OTHG +52 Exp LOCKEFORD CA Hon 2 1 1 25 ANDERSON GREG 55v OTHG +52 Exp CLOVIS Ktm 3 2 2 22 RUNYARD TIM 48b OTHG +52 Exp SAC Hus 1 5 3 20 LOMBARDO JOHN 2g OTHG +52 Exp UPLAND Hus 4 3 4 18 HARDEN DAVE 643s OTHG +52 Exp GRANTS PASS Hon 5 4 5 16 THORNTON RON 147s OTHG +52 Exp YUBA CITY Ktm 6 6 6 15 WORKMAN BRENT 205s OTHG +52 Exp LODI CA Hus 7 7 7 14 PUTNAM BRAD 210s OTHG +52 Exp REDDING CA Ktm 9 8 8 13 TOWNSLEY DARREN 728b OTHG +52 Exp SAN RAMON CA Hon 10 9 9 12 JONES DAN 340v OTHG +52 Exp MADERA Kaw 8 99 10 11 BARDA KEVIN 852g OTHG +52 Master APPLE VALLEY Yam 1 1 1 25 AUSTIN ROBERT 37s OTHG +52 Master SHINGLE SPRINGS CA Yam 3 2 2 22 DRURY MATT 309s OTHG +52 Master CAMINO CA Kaw 2 99 3 20 MACHADO STEVE 881b OTHG +58 Nov DUBLIN CA Yam 1 1 1 25 MANSFIELD KEITH 303r OTHG +58 Nov SUN VALLEY NV Ktm 3 2 2 22 ZACK JIM (OLD FART) 193b OTHG +58 Nov MURPHYS Hus 4 3 3 20 WALLACE CHUCK 860b OTHG +58 Nov RED BLUFF Hon 2 5 4 18 BAWDON DANNY 14b OTHG +58 Nov HOLLISTER CA Hus 5 4 5 16 BIAGINI FRED 998s OTHG +58 Nov NOVATO CA Suz 6 6 6 15 JENSEN JIM 525b OTHG +58 Nov LIVERMORE CA Suz 7 7 7 14 WALL DAVE 161b OTHG +58 Nov PENN VALLEY Hon 8 99 8 13 WIGHT NED 156b OTHG +58 Nov SAN JOSE Yam 99 99 9 12 EATCHEL GUY 535s OTHG +58 Nov CITRUS HTS Ktm 99 99 10 11 WILSON RICH 154b OTHG +58 Int CORRALITOS Yam 2 1 1 25 ASHMORE BRUCE 111g OTHG +58 Int LAVERNE Hon 1 2 2 22 KAMHOLZ GREG 223b OTHG +58 Int SAN MATEO CA Ktm 4 3 3 20 HUFFER BRAD 95s OTHG +58 Int MANTECA CA Ktm 3 5 4 18 CUMBO CHRIS 7g OTHG +58 Int AGOURA HILLS Ktm 5 4 5 16 WHITE GEORGE 74g OTHG +58 Int ESCONDIDO Ktm 6 6 6 15 STIRLING MARK 86b OTHG +58 Int SEBASTOPOL CA Ktm 9 7 7 14 VELEZ JEV 34b OTHG +58 Int PACIFICA CA Hon 8 8 8 13 MAYFORTH PETER 96g OTHG +58 Int MAMMOTH LAKES Ktm 7 9 9 12 MOE JIM 69s OTHG +58 Int WEST SACRAMENTO CA Hon 10 10 10 11 OLMSTEAD MARK 141b OTHG +58 Int BRENTWOOD CA Ktm 11 11 11 10 LEETHAM BRIAN 176b OTHG +58 Int BOULDER CREEK CA Hon 12 12 12 9 O'DONNELL BILL 600s OTHG +58 Int SANTA ROSA Hon 99 99 13 8 ROWEDDER DENNIS 74b OTHG +58 Int TIBURON CA Hon 99 99 14 7 CHELLEW ALEX 131s OTHG +58 Exp PLEASANT HILL CA Yam 3 1 1 25 MCCARLEY CRAIG 46g OTHG +58 Exp PACIFIC PALASADA Hon 2 2 2 22 ZACK JAMES 355b OTHG +58 Exp SAN FRANCISCO CA Yam 1 3 3 20 CERVANTES RICHARD 46r OTHG +58 Exp SAC Ktm 4 5 4 18 BALDWIN CHARLIE 513s OTHG +58 Exp EL DORADO HILLS Ktm 5 6 5 16 ALARCON TIM 101s OTHG +58 Exp OROVILLE CA Hus 8 4 6 15 SUBOCZ MIKE 26b OTHG +58 Exp BRENTWOOD CA Hon 6 7 7 14 FIELDS ROBERT 27s OTHG +58 Exp VALLEY HOME CA Ktm 7 8 8 13 CROSSFIELD TIM 290b OTHG +58 Exp GALT CA Hus 99 99 9 12 WATT ERIC 757b OTHG +58 Exp HOLLISTER CA Suz 99 99 10 11 LAW RANDY 45s OTHG +58 Master SALIDA CA Ktm 1 1 1 25 HORNER RON 34s OTHG +58 Master EL DORADO CA Ktm 2 2 2 22 MOZINGO DAVE 404s OTHG +58 Master SONORA CA Ktm 3 3 3 20 LAW STEVE 94s OTHG +58 Master GRANTS PASS CA Suz 99 99 4 18 FRANCARD LEROY 135s OTHG +65 Nov PETALUMA CA Ktm 1 1 1 25 MOLLOY TOM 122r OTHG +65 Nov Yam 2 2 2 22 SCHULTZ BILL 354g OTHG +65 Int BELLFLOWER Yam 1 1 1 25 LAROVERS DANIELLE 839s OTHG Women Beg SACRAMENTO CA Yam 1 1 1 25 HOLLAND PATTY 55r OTHG Women Beg MAMMOTH LAKES Ktm 2 2 2 22 BALDWIN BEVERLY 57s OTHG Women Beg EL DORADO HILLS Ktm 99 99 3 20 GRAY KASSIE 18v OTHG Women Nov SANGER CA Ktm 1 1 1 25 TAMAYO SHANNON 428s OTHG Women Nov RIO VISTA CA Suz 3 2 2 22 SPOOR CHARLENE 169b OTHG Women Nov SAN RAMON Kaw 2 3 3 20 DWYER COLEEN 217s OTHG Women Nov SONORA CA Ktm 4 4 4 18 SHELTON NATASHA 200v OTHG Women Int CARLOTTA Hon 1 1 1 25 PETRIE CLAIRE 825r OTHG Women Int SPARKS NV Ktm 2 2 2 22 THOMAS LINDA 18s OTHG Women Int MARYSVILLE CA Hon 3 3 3 20 HORNER TAMMY 54s OTHG Women Int EL DORADO CA Ktm 4 4 4 18 JOHNSON CONNOR 68 Support Beg CAMERON PARK CA Yam 1 1 1 25 SPOOR GIZELE 9 Support Beg SAN RAMON CA Kaw 3 2 2 22 THOMAS MICHAELA 813 Support Beg MARYSVILLE Hon 5 3 3 20 FITE ALEXIS 264 Support Beg TRACY CA Suz 6 4 4 18 ELLINGTON CHARLES x Support Beg FAIRFIELD Hon 4 6 5 16 WILLIAMS CHARLIE 5 Support Beg MARYSVILLE Hon 7 5 6 15 STENTO SOPHIA 999 Support Beg ALAMEDA CA Kaw 99 99 7 14 DOOLITTLE GARRETT 38 Support Nov CONCORD Yam 2 1 1 25 ROCKENSTEIN ZANDEN 621 Support Nov SUTTER CA Kaw 1 2 2 22 JONES AUSTIN 98 Support Nov LOCKEFORD CA Yam 99 99 3 20 YOUNG RICHARD 11g Support Nov Ktm 99 99 4 18 ROWEDDER TREVOR 95 Support Nov SAN FRANCISCO CA Ktm 99 99 5 16 COLLETT CHRIS JR 776 Support Mini (85's & below) LA GRANGE CA Kaw 1 1 1 25 BROWN RYLAN 67 Support Mini (85's & below) SACRAMENTO CA Hus 2 2 2 22 GALER BROCK 248 Support Mini (85's & below) VACAVILLE CA Kaw 3 3 3 20 COLLETT CODY 767 Support Mini (85's & below) LA GRANGE CA Kaw 4 4 4 18 PIEPER SHANE 763 Support Mini (85's & below) SAN JOSE CA Yam 5 5 5 16 MACDONALD PATRICK 851 Support Mini (85's & below) CLAYTON CA Kaw 6 6 6 15 ANTONIO CAMERON 129 Support Mini (85's & below) MODESTO CA Ktm 7 7 7 14 LINK VANDER 310b Support Mini (85's & below) NOVATO CA Kaw 8 10 8 13 ZACK JUSTIN 1 Support Mini (85's & below) SAN FRANCISCO CA Hon 10 11 9 12 VILLA LANDEN 8 Support Mini (85's & below) SHINGLE SPRINGS Hon 9 12 10 11 BROWN SIDNEY 51 Support Mini (85's & below) SACRAMENTO CA Hus 14 8 11 10 PIEPER BRYCE 25 Support Mini (85's & below) SAN JOSE CA Ktm 13 9 12 9 FANELLI SEBASTIAN 129f Support Mini (85's & below) HILMAR CA Ktm 11 13 13 8 BROWN LUCAS 3 Support Mini (85's & below) SACRAMENTO CA Yam 12 14 14 7 NEWMAN KAI 19 Support Mini (85's & below) GRANITE BAY CA Ktm 99 99 15 6 BURNS BRIAN 157b Exp/Int (SUPPORT) SAN CLEMENTE Hon 2 1 1 25 CARDIEL SY 479 Exp/Int (SUPPORT) LODI CA Hon 1 2 2 22 NEWMAN JACE 11 Exp/Int (SUPPORT) GRANITE BAY CA Yam 3 3 3 20 CUMBO CHRIS 7g Exp/Int (SUPPORT) AGOURA HILLS Ktm 5 4 4 18 SPOOR TYLER 142 Exp/Int (SUPPORT) SAN RAMON Kaw 4 6 5 16 HAYES NATHAN 320v Exp/Int (SUPPORT) PACIFIC GROVE Ktm 6 5 6 15 CIMMINO MIKEL 71g Exp/Int (SUPPORT) HUNTINGTON BEACH Ktm 99 99 7 14 KELLY BRAD 171s All Masters SUTTER Hon 1 1 1 25 BRICKNER DAVID 913b All Masters LAFAYETTE CA Yam 2 2 2 22 NEWNHAM MIKE 892b All Masters CONCORD Yam 3 3 3 20 MARTIN WALKER 121b All Masters RIO DELL CA Kaw 5 4 4 18 JORGENSEN DAVID 44s All Masters STOCKTON CA Kaw 4 5 5 16
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +52 Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts MADRID JOHN 67e OTHG +52 Beg STOCKTON Suz 1 2 1 25 ANDREWS MAX 63v OTHG +52 Beg FRESNO Hon 4 1 2 22 SMITH MARK 50g OTHG +52 Beg WEST HILLS CA Oth 2 3 3 20 CALL ERIC 47b OTHG +52 Beg DISCOVERY BAY CA Hon 3 4 4 18
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +30 Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts WAREHAM DOUGLAS 888b OTHG +30 Beg SAN JOSE Ktm 1 1 1 0 VAN ATTA BRENNA 715s OTHG +30 Beg YUBA CITY CA Hon 3 2 2 0 ANDREWS ROLAND 194b OTHG +30 Beg MODESTO CA Yam 2 3 3 0 YETTER ASHLEY 24s OTHG +30 Beg YUBA CITY Hon 4 4 4 0 EDWARDS SCOTT 777s OTHG +30 Beg DELHI CA Kaw 99 99 5 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +30 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts JAMES JORDAN 999b OTHG +30 Nov SAN RAFAEL CA Hon 1 1 1 25 MALCRIA JERRID 220s OTHG +30 Nov ESCALON CA Kaw 3 2 2 22 FUSCO JESSE 158b OTHG +30 Nov MORGAN HILL CA Ktm 2 4 3 20 GRANLUND DAVID 146b OTHG +30 Nov LAFAYETTE CA Ktm 4 3 4 18 CLARK ALEXANDRA 65b OTHG +30 Nov FAIRFIELD CA Hon 5 5 5 16 WILLIAMS JESSE 703s OTHG +30 Nov YUBA CITY Yam 7 6 6 15 BLOOM JUSTIN 784b OTHG +30 Nov VACAVILLE CA Kaw 6 8 7 14 HU JORDAN 289b OTHG +30 Nov SAN FRANCISCO CA Yam 11 7 8 13 MULHOLLAND DEREK 151b OTHG +30 Nov LIVERMORE CA Hon 8 10 9 12 GEOGHEGAN PAUL 513b OTHG +30 Nov PETALUMA CA Yam 10 9 10 11 PEARSON SHAYLEN 149b OTHG +30 Nov SANTA CLARA Ktm 9 13 11 10 EDSON ED 409s OTHG +30 Nov STOCKTON CA Kaw 12 11 12 9 JAMAL AHMAD 103b OTHG +30 Nov LIVERMORE CA Yam 13 12 13 8 SCHMIERER ANDREW 587s OTHG +30 Nov LOCKEFORD CA Yam 15 14 14 7 WALLACE DAVID 726b OTHG +30 Nov RED BLUFF Suz 14 99 15 6 NAVARRO MICHAEL 526b OTHG +30 Nov SANTA CLARA CA Hon 16 99 16 5
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +30 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts WALLACE CHRIS 689b OTHG +30 Int MANTECA Hon 4 3 1 25 HAISTEN MIKE 853g OTHG +30 Int MAMMOTH LAKES Hon 3 4 2 22 SCHWARTZ MICHAEL 140b OTHG +30 Int OAKLEY Hus 2 5 3 20 KEY STEVEN 447b OTHG +30 Int STOCKTON Hon 7 1 4 18 ANTONIO DEREK 229s OTHG +30 Int MODESTO Suz 6 2 5 16 DIETZ TRENT 157b OTHG +30 Int ATWATER CA Kaw 5 6 6 15 SEREDA MATT 232b OTHG +30 Int CAMPBELL CA Ktm 1 10 7 14 MARSHALL KEITH 314s OTHG +30 Int PLACERVILLE CA Yam 10 7 8 13 HOLLAND III CLOYSE 93s OTHG +30 Int STOCKTON CA Hus 9 9 9 12 PAGE MATT 634b OTHG +30 Int REDWOOD VALLEY Suz 11 8 10 11 LOCKWOOD DENNIS 852b OTHG +30 Int BRENTWOOD CA Ktm 8 11 11 10
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +30 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts LAW GARRETT 5 OTHG +30 Exp RIPON Suz 1 1 1 25 PALOMA JOSHUA 10s OTHG +30 Exp YUBA CITY CA Hon 2 2 2 22 LINDBERG JON 817b OTHG +30 Exp PLEASANTON CA Hon 3 3 3 20 FUNSTON CHRIS 251s OTHG +30 Exp MORGAN HILL Kaw 4 4 4 18 JORGENSEN AJ 85s OTHG +30 Exp STOCKTON Suz 5 5 5 16
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +38 Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts CRANFILL BRYAN 805g OTHG +38 Beg VENTERA Hon 1 1 1 25 KOLOMYJEC TRISTAN 338s OTHG +38 Beg LODI CA Yam 2 2 2 22 CONTUCHIO JENNA 320b OTHG +38 Beg SANTA CRUZ CA Hus 3 3 3 20
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +38 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts MORRIS COREY 512s OTHG +38 Nov PLUMAS LAKE CA Kaw 1 1 1 25 CERVANTES ROBERT 627s OTHG +38 Nov ELK GROVE CA Kaw 2 2 2 22 RUBERO JASON 426r OTHG +38 Nov RENO NV Ktm 3 3 3 20 BARRETT RAYMOND 901v OTHG +38 Nov PASO ROBLES Suz 5 4 4 18 YOUNG RICHARD 11g OTHG +38 Nov Ktm 4 5 5 16 GLYNN LISA 413s OTHG +38 Nov EL DORADO HILLS CA Hon 6 6 6 15 PIEPER BILL 10b OTHG +38 Nov SAN JOSE CA Yam 8 7 7 14 PAVEN ALEX 520g OTHG +38 Nov CARLSBAD Yam 7 10 8 13 MADEWELL COBY 950r OTHG +38 Nov RENO NV Yam 11 8 9 12 RENDON DAVID 613s OTHG +38 Nov VACAVILLE CA Ktm 10 9 10 11 KLOPF JOSEPH 313v OTHG +38 Nov HANFORD Hon 9 12 11 10 MCKINNEY SONNY 306b OTHG +38 Nov RICHMOND CA Yam 12 11 12 9 MATTHEWS DENNIS 719s OTHG +38 Nov SUTTER CA Yam 13 13 13 8 EBADYPOUR RAMIEN 41b OTHG +38 Nov MORGAN HILL CA Hon 99 99 14 7
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +38 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts ANDERSON SOREN 163b OTHG +38 Int FREMONT CA Hon 1 2 1 25 SMIALEK MIKE 909s OTHG +38 Int SANTA ROSA Kaw 4 1 2 22 FANELLI NATHAN 12s OTHG +38 Int HILMAR CA Hon 2 3 3 20 TRELUEL CHRIS 51v OTHG +38 Int VISALIA Hon 3 4 4 18 MICLETTE JUSTIN 417b OTHG +38 Int SAN JOSE Ktm 5 5 5 16
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +38 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts GREEN KEVIN 832v OTHG +38 Exp BAKERSFIELD Hus 1 1 1 25 HANSEN JUSTIN 101b OTHG +38 Exp OAKLEY CA Hon 2 2 2 22
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +38 Master Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts BURROUGHS JORDAN 195g OTHG +38 Master MAMMOTH LAKES Hon 1 1 1 25 STILLMOCK SCOTT 111r OTHG +38 Master FERNLEY NV Hus 2 2 2 22 MCBRIDE NICK 314v OTHG +38 Master KEYES CA Hon 99 99 3 20
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +45 Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts HALL MICHAEL 454s OTHG +45 Beg APPLEGATE CA Yam 1 1 1 25 HAYMON ANTON 891b OTHG +45 Beg ANTIOCH CA Hon 2 2 2 22 THOMPSON JEFF 292b OTHG +45 Beg BELMONT CA Hon 3 3 3 20
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +45 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts LAWSON DAN 472b OTHG +45 Nov SAN JOSE CA Yam 1 1 1 25 HORN JASON 258s OTHG +45 Nov FAIRFIELD Kaw 2 2 2 22 WOEBBEKING BOB 164r OTHG +45 Nov FERNLEY Hon 3 3 3 20 GARDNER RYAN 305b OTHG +45 Nov VACAVILLE CA Hon 5 4 4 18 STEMEN ROB 313s OTHG +45 Nov ACAMPO CA Yam 4 6 5 16 HORNE JESSE 5g OTHG +45 Nov HENDERSON NV Hon 7 5 6 15 MARCIEL PAIGE 188b OTHG +45 Nov LIVERMORE CA Ktm 6 7 7 14 HARRINGTON RICH 227s OTHG +45 Nov CAMINO CA Kaw 8 9 8 13 THOMPSON TROY 711v OTHG +45 Nov VISALIA Yam 9 10 9 12 KINSLOW KIM 17g OTHG +45 Nov RIDGECREST Hon 13 8 10 11 JOHNSON BLAKE 868s OTHG +45 Nov CAMERON PARK CA Yam 99 99 11 10
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +45 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts GARCIA JOSE 519b OTHG +45 Int SAN JOSE CA Hon 3 1 1 25 PICO DENNIS 559b OTHG +45 Int BRENTWOOD Hon 2 2 2 22 COOK GARRY 3b OTHG +45 Int MORAGA CA Hon 1 3 3 20 CIMMINO MIKEL 71g OTHG +45 Int HUNTINGTON BEACH Ktm 4 4 4 18 BLANCO ALAN 68r OTHG +45 Int EAGLE ID Ktm 6 6 5 16 CULLEY DARRYL 398s OTHG +45 Int VALLEJO CA Yam 8 5 6 15 HAYES NATHAN 320v OTHG +45 Int PACIFIC GROVE Ktm 7 7 7 14 WALTON KENNETH 574s OTHG +45 Int SACRAMENTO CA Hon 9 8 8 13 HART DON 801b OTHG +45 Int SOQUEL CA Hus 11 10 9 12 BISSELL AARON 124r OTHG +45 Int RENO NV Yam 5 16 10 11 DOOLITTLE SCOT 624b OTHG +45 Int CONCORD Suz 14 9 11 10 WESTMORELAND KEVIN 870g OTHG +45 Int RIDGECREST Hus 13 12 12 9 VAN DUINWYK JAMES 10g OTHG +45 Int WINNETKA Ktm 12 13 13 8 LEE JONATHAN 173b OTHG +45 Int PATTERSON CA Hon 10 15 14 7 LYONS RICHARD 75b OTHG +45 Int LIVERMORE Hon 15 11 15 6 LOWERY RUSS 7b OTHG +45 Int LIVERMORE CA Ktm 16 14 16 5
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +45 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts WHITAKER JEFF 1b OTHG +45 Exp BRENTWOOD CA Yam 1 1 1 25 FLINDERS MARK 1g OTHG +45 Exp BURBANK Ktm 2 2 2 22 SPOOR EUGENE 69b OTHG +45 Exp SAN RAMON CA Kaw 3 3 3 20 DE BACA JERRY 35b OTHG +45 Exp PITTSBURG CA Ktm 5 4 4 18 KIBBY KENN 174b OTHG +45 Exp DISCO BAY Ktm 4 99 5 16 BROWN TRAVIS 333s OTHG +45 Exp SACRAMENTO CA Hus 7 99 6 15 HARGETT KEVIN 574r OTHG +45 Exp FERNLEY Kaw 99 99 7 14
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +45 Master Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts JONES TOM 21s OTHG +45 Master DIXON Hus 2 1 1 25 CARDIEL TROY 5s OTHG +45 Master LODI CA Hon 1 2 2 22 TYLER ERIC 4s OTHG +45 Master SANTA ROSA CA Oth 3 3 3 20
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +52 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts WILKINS TODD 157s OTHG +52 Nov MONTAGUE Ktm 1 1 1 25 DOUGLAS SCOTT 219b OTHG +52 Nov TRACY CA Hon 2 4 2 22 ULLE STEVEN 774s OTHG +52 Nov ROSEVILLE CA Yam 3 5 3 20 DECKER TROY 105r OTHG +52 Nov SPARKS NV Ktm 8 2 4 18 ROCKENSTEIN JENNIFER 831s OTHG +52 Nov SUTTER CA Yam 7 3 5 16 NICHOLAS MATT 51b OTHG +52 Nov MORAGA Hus 5 6 6 15 KVASAGER ERIC 60s OTHG +52 Nov SACRAMENTO CA Hus 6 7 7 14 LYNCH BRIAN 424b OTHG +52 Nov CAMERON PARK CA Hon 4 12 8 13 NEUHOFF RYAN 834b OTHG +52 Nov OAKLEY CA Hon 9 9 9 12 HURTADO RICHARD 100g OTHG +52 Nov REDLANDS Hon 12 8 10 11 KAMHOLZ TIM 91b OTHG +52 Nov NEWARK Hon 11 10 11 10 SOHNS ZACH 318b OTHG +52 Nov CAPITOLA CA Yam 13 11 12 9 MINSTER WARREN 323s OTHG +52 Nov RANCHO CORDOVA CA Hon 10 15 13 8 THOMAS MICHAEL 137s OTHG +52 Nov MARYSVILLE CA Hon 14 13 14 7 GOTTO KEVIN 484s OTHG +52 Nov FAIR OAKS CA Suz 15 14 15 6
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +52 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts DELORME DARRIN 121b OTHG +52 Int COMING Suz 2 1 1 25 MACIEL MIKE 52g OTHG +52 Int CAMARILLO Ktm 1 4 2 22 BARSELL JOHN 357s OTHG +52 Int ALAMO CA Ktm 4 2 3 20 TENER REX 94b OTHG +52 Int LOS ALTOS CA Yam 5 3 4 18 OW CHRIS 212b OTHG +52 Int SANTA CRUZ CA Ktm 3 5 5 16 TOWNSLEY MARK 407s OTHG +52 Int ROSEVILLE CA Hon 7 6 6 15 EASLEY RON 300b OTHG +52 Int BOULDER CREEK Oth 6 9 7 14 PALLLADINO MIKE 528b OTHG +52 Int BRENTWOOD Ktm 8 8 8 13 TAMAYO DARREN 671s OTHG +52 Int RIO VISTA CA Suz 13 7 9 12 RASMUSSEN JIM 33b OTHG +52 Int SCOTTS VALLEY CA Yam 12 10 10 11 MCRAE GREG 174s OTHG +52 Int LOWER LAKE CA Ktm 11 11 11 10 ANDERSON MIKE 6b OTHG +52 Int ANTIOCH CA Hon 10 13 12 9 VANDYK RICHARD 375s OTHG +52 Int LODI CA Yam 14 12 13 8 LOZOWSKI JOE 80s OTHG +52 Int FOLSOM CA Yam 15 14 14 7 MACDONALD DAVID 851b OTHG +52 Int CLAYTON CA Suz 9 99 15 6 BENSON JOHN 70b OTHG +52 Int RIPON CA Ktm 99 99 16 5
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +52 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts JONES RANDY 55s OTHG +52 Exp LOCKEFORD CA Hon 2 1 1 25 ANDERSON GREG 55v OTHG +52 Exp CLOVIS Ktm 3 2 2 22 RUNYARD TIM 48b OTHG +52 Exp SAC Hus 1 5 3 20 LOMBARDO JOHN 2g OTHG +52 Exp UPLAND Hus 4 3 4 18 HARDEN DAVE 643s OTHG +52 Exp GRANTS PASS Hon 5 4 5 16 THORNTON RON 147s OTHG +52 Exp YUBA CITY Ktm 6 6 6 15 WORKMAN BRENT 205s OTHG +52 Exp LODI CA Hus 7 7 7 14 PUTNAM BRAD 210s OTHG +52 Exp REDDING CA Ktm 9 8 8 13 TOWNSLEY DARREN 728b OTHG +52 Exp SAN RAMON CA Hon 10 9 9 12 JONES DAN 340v OTHG +52 Exp MADERA Kaw 8 99 10 11
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +52 Master Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts BARDA KEVIN 852g OTHG +52 Master APPLE VALLEY Yam 1 1 1 25 AUSTIN ROBERT 37s OTHG +52 Master SHINGLE SPRINGS CA Yam 3 2 2 22 DRURY MATT 309s OTHG +52 Master CAMINO CA Kaw 2 99 3 20
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +58 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts MACHADO STEVE 881b OTHG +58 Nov DUBLIN CA Yam 1 1 1 25 MANSFIELD KEITH 303r OTHG +58 Nov SUN VALLEY NV Ktm 3 2 2 22 ZACK JIM (OLD FART) 193b OTHG +58 Nov MURPHYS Hus 4 3 3 20 WALLACE CHUCK 860b OTHG +58 Nov RED BLUFF Hon 2 5 4 18 BAWDON DANNY 14b OTHG +58 Nov HOLLISTER CA Hus 5 4 5 16 BIAGINI FRED 998s OTHG +58 Nov NOVATO CA Suz 6 6 6 15 JENSEN JIM 525b OTHG +58 Nov LIVERMORE CA Suz 7 7 7 14 WALL DAVE 161b OTHG +58 Nov PENN VALLEY Hon 8 99 8 13 WIGHT NED 156b OTHG +58 Nov SAN JOSE Yam 99 99 9 12 EATCHEL GUY 535s OTHG +58 Nov CITRUS HTS Ktm 99 99 10 11
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +58 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts WILSON RICH 154b OTHG +58 Int CORRALITOS Yam 2 1 1 25 ASHMORE BRUCE 111g OTHG +58 Int LAVERNE Hon 1 2 2 22 KAMHOLZ GREG 223b OTHG +58 Int SAN MATEO CA Ktm 4 3 3 20 HUFFER BRAD 95s OTHG +58 Int MANTECA CA Ktm 3 5 4 18 CUMBO CHRIS 7g OTHG +58 Int AGOURA HILLS Ktm 5 4 5 16 WHITE GEORGE 74g OTHG +58 Int ESCONDIDO Ktm 6 6 6 15 STIRLING MARK 86b OTHG +58 Int SEBASTOPOL CA Ktm 9 7 7 14 VELEZ JEV 34b OTHG +58 Int PACIFICA CA Hon 8 8 8 13 MAYFORTH PETER 96g OTHG +58 Int MAMMOTH LAKES Ktm 7 9 9 12 MOE JIM 69s OTHG +58 Int WEST SACRAMENTO CA Hon 10 10 10 11 OLMSTEAD MARK 141b OTHG +58 Int BRENTWOOD CA Ktm 11 11 11 10 LEETHAM BRIAN 176b OTHG +58 Int BOULDER CREEK CA Hon 12 12 12 9 O'DONNELL BILL 600s OTHG +58 Int SANTA ROSA Hon 99 99 13 8 ROWEDDER DENNIS 74b OTHG +58 Int TIBURON CA Hon 99 99 14 7
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +58 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts CHELLEW ALEX 131s OTHG +58 Exp PLEASANT HILL CA Yam 3 1 1 25 MCCARLEY CRAIG 46g OTHG +58 Exp PACIFIC PALASADA Hon 2 2 2 22 ZACK JAMES 355b OTHG +58 Exp SAN FRANCISCO CA Yam 1 3 3 20 CERVANTES RICHARD 46r OTHG +58 Exp SAC Ktm 4 5 4 18 BALDWIN CHARLIE 513s OTHG +58 Exp EL DORADO HILLS Ktm 5 6 5 16 ALARCON TIM 101s OTHG +58 Exp OROVILLE CA Hus 8 4 6 15 SUBOCZ MIKE 26b OTHG +58 Exp BRENTWOOD CA Hon 6 7 7 14 FIELDS ROBERT 27s OTHG +58 Exp VALLEY HOME CA Ktm 7 8 8 13 CROSSFIELD TIM 290b OTHG +58 Exp GALT CA Hus 99 99 9 12 WATT ERIC 757b OTHG +58 Exp HOLLISTER CA Suz 99 99 10 11
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +58 Master Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts LAW RANDY 45s OTHG +58 Master SALIDA CA Ktm 1 1 1 25 HORNER RON 34s OTHG +58 Master EL DORADO CA Ktm 2 2 2 22 MOZINGO DAVE 404s OTHG +58 Master SONORA CA Ktm 3 3 3 20 LAW STEVE 94s OTHG +58 Master GRANTS PASS CA Suz 99 99 4 18
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +65 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts FRANCARD LEROY 135s OTHG +65 Nov PETALUMA CA Ktm 1 1 1 25 MOLLOY TOM 122r OTHG +65 Nov Yam 2 2 2 22
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +65 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts SCHULTZ BILL 354g OTHG +65 Int BELLFLOWER Yam 1 1 1 25
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG Women Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts LAROVERS DANIELLE 839s OTHG Women Beg SACRAMENTO CA Yam 1 1 1 25 HOLLAND PATTY 55r OTHG Women Beg MAMMOTH LAKES Ktm 2 2 2 22 BALDWIN BEVERLY 57s OTHG Women Beg EL DORADO HILLS Ktm 99 99 3 20
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG Women Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts GRAY KASSIE 18v OTHG Women Nov SANGER CA Ktm 1 1 1 25 TAMAYO SHANNON 428s OTHG Women Nov RIO VISTA CA Suz 3 2 2 22 SPOOR CHARLENE 169b OTHG Women Nov SAN RAMON Kaw 2 3 3 20 DWYER COLEEN 217s OTHG Women Nov SONORA CA Ktm 4 4 4 18
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG Women Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts SHELTON NATASHA 200v OTHG Women Int CARLOTTA Hon 1 1 1 25 PETRIE CLAIRE 825r OTHG Women Int SPARKS NV Ktm 2 2 2 22 THOMAS LINDA 18s OTHG Women Int MARYSVILLE CA Hon 3 3 3 20 HORNER TAMMY 54s OTHG Women Int EL DORADO CA Ktm 4 4 4 18
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: Support Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts JOHNSON CONNOR 68 Support Beg CAMERON PARK CA Yam 1 1 1 25 SPOOR GIZELE 9 Support Beg SAN RAMON CA Kaw 3 2 2 22 THOMAS MICHAELA 813 Support Beg MARYSVILLE Hon 5 3 3 20 FITE ALEXIS 264 Support Beg TRACY CA Suz 6 4 4 18 ELLINGTON CHARLES x Support Beg FAIRFIELD Hon 4 6 5 16 WILLIAMS CHARLIE 5 Support Beg MARYSVILLE Hon 7 5 6 15 STENTO SOPHIA 999 Support Beg ALAMEDA CA Kaw 99 99 7 14
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: Support Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts DOOLITTLE GARRETT 38 Support Nov CONCORD Yam 2 1 1 25 ROCKENSTEIN ZANDEN 621 Support Nov SUTTER CA Kaw 1 2 2 22 JONES AUSTIN 98 Support Nov LOCKEFORD CA Yam 99 99 3 20 YOUNG RICHARD 11g Support Nov Ktm 99 99 4 18 ROWEDDER TREVOR 95 Support Nov SAN FRANCISCO CA Ktm 99 99 5 16
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: Support Mini (85's & below) Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts COLLETT CHRIS JR 776 Support Mini (85's & below) LA GRANGE CA Kaw 1 1 1 25 BROWN RYLAN 67 Support Mini (85's & below) SACRAMENTO CA Hus 2 2 2 22 GALER BROCK 248 Support Mini (85's & below) VACAVILLE CA Kaw 3 3 3 20 COLLETT CODY 767 Support Mini (85's & below) LA GRANGE CA Kaw 4 4 4 18 PIEPER SHANE 763 Support Mini (85's & below) SAN JOSE CA Yam 5 5 5 16 MACDONALD PATRICK 851 Support Mini (85's & below) CLAYTON CA Kaw 6 6 6 15 ANTONIO CAMERON 129 Support Mini (85's & below) MODESTO CA Ktm 7 7 7 14 LINK VANDER 310b Support Mini (85's & below) NOVATO CA Kaw 8 10 8 13 ZACK JUSTIN 1 Support Mini (85's & below) SAN FRANCISCO CA Hon 10 11 9 12 VILLA LANDEN 8 Support Mini (85's & below) SHINGLE SPRINGS Hon 9 12 10 11 BROWN SIDNEY 51 Support Mini (85's & below) SACRAMENTO CA Hus 14 8 11 10 PIEPER BRYCE 25 Support Mini (85's & below) SAN JOSE CA Ktm 13 9 12 9 FANELLI SEBASTIAN 129f Support Mini (85's & below) HILMAR CA Ktm 11 13 13 8 BROWN LUCAS 3 Support Mini (85's & below) SACRAMENTO CA Yam 12 14 14 7 NEWMAN KAI 19 Support Mini (85's & below) GRANITE BAY CA Ktm 99 99 15 6
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: Exp/Int (SUPPORT) Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts BURNS BRIAN 157b Exp/Int (SUPPORT) SAN CLEMENTE Hon 2 1 1 25 CARDIEL SY 479 Exp/Int (SUPPORT) LODI CA Hon 1 2 2 22 NEWMAN JACE 11 Exp/Int (SUPPORT) GRANITE BAY CA Yam 3 3 3 20 CUMBO CHRIS 7g Exp/Int (SUPPORT) AGOURA HILLS Ktm 5 4 4 18 SPOOR TYLER 142 Exp/Int (SUPPORT) SAN RAMON Kaw 4 6 5 16 HAYES NATHAN 320v Exp/Int (SUPPORT) PACIFIC GROVE Ktm 6 5 6 15 CIMMINO MIKEL 71g Exp/Int (SUPPORT) HUNTINGTON BEACH Ktm 99 99 7 14
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #2 - 9/1/2019 Argyll Mx, Dixon Class: All Masters Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts KELLY BRAD 171s All Masters SUTTER Hon 1 1 1 25 BRICKNER DAVID 913b All Masters LAFAYETTE CA Yam 2 2 2 22 NEWNHAM MIKE 892b All Masters CONCORD Yam 3 3 3 20 MARTIN WALKER 121b All Masters RIO DELL CA Kaw 5 4 4 18 JORGENSEN DAVID 44s All Masters STOCKTON CA Kaw 4 5 5 16
6 6 2 3 2 False False