Gabe Ellett Trackside Software 7950 12150 225 105 22 20 False False Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: All Classes Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts SMITH MARK 50g OTHG +52 Beg WEST HILLS CA Oth 1 2 1 25 ANDREWS MAX 63v OTHG +52 Beg FRESNO Hon 3 1 2 22 CALL ERIC 47b OTHG +52 Beg DISCOVERY BAY CA Hon 2 3 3 20 WAREHAM DOUGLAS 888b OTHG +30 Beg SAN JOSE Ktm 1 1 1 0 ANDREWS ROLAND 194b OTHG +30 Beg MODESTO CA Yam 3 2 2 0 VAN ATTA BRENNA 715s OTHG +30 Beg YUBA CITY CA Hon 2 3 3 0 YETTER ASHLEY 24s OTHG +30 Beg YUBA CITY Hon 4 4 4 0 EDWARDS SCOTT 777s OTHG +30 Beg DELHI CA Kaw 5 5 5 0 FUSCO JESSE 158b OTHG +30 Nov MORGAN HILL CA Ktm 1 1 1 25 MALCRIA JERRID 220s OTHG +30 Nov ESCALON CA Kaw 2 3 2 22 GRANLUND DAVID 146b OTHG +30 Nov LAFAYETTE CA Ktm 5 2 3 20 WILLIAMS JESSE 703s OTHG +30 Nov YUBA CITY Yam 3 4 4 18 JAMES JORDAN 999b OTHG +30 Nov SAN RAFAEL CA Hon 4 5 5 16 PEARSON SHAYLEN 149b OTHG +30 Nov SANTA CLARA Ktm 6 7 6 15 GEOGHEGAN PAUL 513b OTHG +30 Nov PETALUMA CA Yam 8 8 7 14 CLARK ALEXANDRA 65b OTHG +30 Nov FAIRFIELD CA Hon 7 9 8 13 BLOOM JUSTIN 784b OTHG +30 Nov VACAVILLE CA Kaw 11 6 9 12 MULHOLLAND DEREK 151b OTHG +30 Nov LIVERMORE CA Hon 12 10 10 11 EDSON ED 409s OTHG +30 Nov STOCKTON CA Kaw 10 12 11 10 HU JORDAN 289b OTHG +30 Nov SAN FRANCISCO CA Yam 9 13 12 9 JAMAL AHMAD 103b OTHG +30 Nov LIVERMORE CA Yam 15 11 13 8 WALLACE DAVID 726b OTHG +30 Nov RED BLUFF Suz 13 14 14 7 HOPSON MARK 5 OTHG +30 Nov CAMINO CA Oth 14 15 15 6 NAVARRO MICHAEL 526b OTHG +30 Nov SANTA CLARA CA Hon 16 16 16 5 SCHMIERER ANDREW 587s OTHG +30 Nov LOCKEFORD CA Yam 17 17 17 5 ANTONIO DEREK 229s OTHG +30 Int MODESTO Suz 3 1 1 25 SEREDA MATT 232b OTHG +30 Int CAMPBELL CA Ktm 5 2 2 22 HAISTEN MIKE 853g OTHG +30 Int MAMMOTH LAKES Hon 2 5 3 20 KEY STEVEN 447b OTHG +30 Int STOCKTON Hon 4 4 4 18 WALLACE CHRIS 689b OTHG +30 Int MANTECA Hon 6 3 5 16 DIETZ TRENT 157b OTHG +30 Int ATWATER CA Kaw 1 8 6 15 LOCKWOOD DENNIS 852b OTHG +30 Int BRENTWOOD CA Ktm 8 6 7 14 SCHWARTZ MICHAEL 140b OTHG +30 Int OAKLEY Hus 7 7 8 13 PAGE MATT 634b OTHG +30 Int REDWOOD VALLEY Suz 9 9 9 12 MARSHALL KEITH 314s OTHG +30 Int PLACERVILLE CA Yam 10 10 10 11 SIEBENHAAR ROBERT 457b OTHG +30 Int GALT CA Hon 11 11 11 10 PALOMA JOSH 10s OTHG +30 Exp YUBA CITY CA Hon 1 1 1 25 FUNSTON CHRIS 251s OTHG +30 Exp MORGAN HILL Kaw 3 2 2 22 LINDBERG JON 817b OTHG +30 Exp PLEASANTON CA Hon 2 3 3 20 JORGENSEN AJ 85s OTHG +30 Exp STOCKTON Suz 4 4 4 18 CRANFILL BRYAN 805g OTHG +38 Beg VENTERA Hon 1 1 1 25 KOLOMYJEC TRISTAN 338s OTHG +38 Beg LODI CA Yam 2 2 2 22 CONTUCHIO JENNA 320b OTHG +38 Beg SANTA CRUZ CA Hus 3 3 3 20 MORRIS COREY 512s OTHG +38 Nov PLUMAS LAKE CA Kaw 1 1 1 25 RUBERO JASON 426r OTHG +38 Nov RENO NV Ktm 2 2 2 22 CERVANTES ROBERT 627s OTHG +38 Nov ELK GROVE CA Kaw 4 3 3 20 YOUNG RICHARD 11g OTHG +38 Nov Ktm 3 5 4 18 PIEPER BILL 10b OTHG +38 Nov SAN JOSE CA Yam 7 4 5 16 GLYNN LISA 413s OTHG +38 Nov EL DORADO HILLS CA Hon 5 6 6 15 MADEWELL COBY 950r OTHG +38 Nov RENO NV Yam 6 10 7 14 KLOPF JOSEPH 313v OTHG +38 Nov HANFORD Hon 9 8 8 13 PAVEN ALEX 520g OTHG +38 Nov CARLSBAD Yam 8 9 9 12 BARRETT RAYMOND 901v OTHG +38 Nov PASO ROBLES Suz 14 7 10 11 EBADYPOUR RAMIEN 41b OTHG +38 Nov MORGAN HILL CA Hon 11 11 11 10 RENDON DAVID 613s OTHG +38 Nov VACAVILLE CA Ktm 10 13 12 9 MCKINNEY SONNY 306b OTHG +38 Nov RICHMOND CA Yam 12 12 13 8 MATTHEWS DENNIS 719s OTHG +38 Nov SUTTER CA Yam 13 14 14 7 SMIALEK MIKE 909s OTHG +38 Int SANTA ROSA Kaw 2 1 1 25 ANDERSON SOREN 163b OTHG +38 Int FREMONT CA Hon 1 2 2 22 TRELUEL CHRIS 51v OTHG +38 Int VISALIA Hon 3 3 3 20 FANELLI NATHAN 12s OTHG +38 Int HILMAR CA Hon 4 5 4 18 MICLETTE JUSTIN 417b OTHG +38 Int SAN JOSE Ktm 6 4 5 16 HANN CHRIS 235b OTHG +38 Int SAN JOSE CA Kaw 5 6 6 15 GREEN KEVIN 832v OTHG +38 Exp BAKERSFIELD Hus 1 1 1 25 HANSEN JUSTIN 101b OTHG +38 Exp OAKLEY CA Hon 2 2 2 22 STILLMOCK SCOTT 111r OTHG +38 Master FERNLEY NV Hus 2 1 1 25 BURROUGHS JORDAN 195g OTHG +38 Master MAMMOTH LAKES Hon 1 99 2 22 MCBRIDE NICK 314v OTHG +38 Master KEYES CA Hon 99 99 3 20 HALL MICHAEL 454s OTHG +45 Beg APPLEGATE CA Yam 1 1 1 25 HAYMON ANTON 891b OTHG +45 Beg ANTIOCH CA Hon 2 2 2 22 THOMPSON JEFF 292b OTHG +45 Beg BELMONT CA Hon 3 3 3 20 KINSLOW KIM 17g OTHG +45 Nov RIDGECREST Hon 1 2 1 25 STEMEN ROB 313s OTHG +45 Nov ACAMPO CA Yam 4 1 2 22 GARDNER RYAN 305b OTHG +45 Nov VACAVILLE CA Hon 3 6 3 20 HORN JASON 258s OTHG +45 Nov FAIRFIELD Kaw 2 7 4 18 HORNE JESSE 5g OTHG +45 Nov HENDERSON NV Hon 7 3 5 16 WOEBBEKING BOB 164r OTHG +45 Nov FERNLEY Hon 6 4 6 15 LAWSON DAN 472b OTHG +45 Nov SAN JOSE CA Yam 5 5 7 14 MARCIEL PAIGE 188b OTHG +45 Nov LIVERMORE CA Ktm 8 8 8 13 HARRINGTON RICH 227s OTHG +45 Nov CAMINO CA Kaw 9 9 9 12 THOMPSON TROY 711v OTHG +45 Nov VISALIA Yam 11 10 10 11 MCILREE EDWARD 222b OTHG +45 Nov HOLLISTER CA Kaw 10 99 11 10 JOHNSON BLAKE 868s OTHG +45 Nov CAMERON PARK CA Yam 12 99 12 9 PICO DENNIS 559b OTHG +45 Int BRENTWOOD Hon 2 1 1 25 COOK GARRY 3b OTHG +45 Int MORAGA CA Hon 1 2 2 22 GARCIA JOSE 519b OTHG +45 Int SAN JOSE CA Hon 3 3 3 20 CIMMINO MIKEL 71g OTHG +45 Int HUNTINGTON BEACH Ktm 4 4 4 18 BLANCO ALAN 68r OTHG +45 Int EAGLE ID Ktm 6 5 5 16 BISSELL AARON 124r OTHG +45 Int RENO NV Yam 5 7 6 15 CULLEY DARRYL 398s OTHG +45 Int VALLEJO CA Yam 7 6 7 14 DONOHUE CRAIG 96b OTHG +45 Int MODESTO CA Yam 9 8 8 13 HAYES NATHAN 320v OTHG +45 Int PACIFIC GROVE Ktm 8 10 9 12 VAN DUINWYK JAMES 10g OTHG +45 Int WINNETKA Ktm 11 9 10 11 WALTON KENNETH 574s OTHG +45 Int SACRAMENTO CA Hon 10 12 11 10 ALEXANDRO WARD 125s OTHG +45 Int PENRYN CA Ktm 12 11 12 9 DOOLITTLE SCOT 624b OTHG +45 Int CONCORD Suz 13 13 13 8 HART DON 801b OTHG +45 Int SOQUEL CA Hus 15 15 14 7 WESTMORELAND KEVIN 870g OTHG +45 Int RIDGECREST Hus 17 14 15 6 LEE JONATHAN 173b OTHG +45 Int PATTERSON CA Hon 14 17 16 5 LYONS RICHARD 75b OTHG +45 Int LIVERMORE Hon 16 16 17 5 LOWERY RUSS 7b OTHG +45 Int LIVERMORE CA Ktm 18 18 18 5 WHITAKER JEFF 1b OTHG +45 Exp BRENTWOOD CA Yam 1 1 1 25 FLINDERS MARK 1g OTHG +45 Exp BURBANK Ktm 2 2 2 22 BROWN TRAVIS 333s OTHG +45 Exp SACRAMENTO CA Hus 3 3 3 20 SPOOR EUGENE 69b OTHG +45 Exp SAN RAMON CA Kaw 4 4 4 18 DE BACA JERRY 35b OTHG +45 Exp PITTSBURG CA Ktm 5 6 5 16 KIBBY KENN 174b OTHG +45 Exp DISCO BAY Ktm 9 5 6 15 HARGETT KEVIN 574r OTHG +45 Exp FERNLEY Kaw 99 99 7 14 JONES TOM 21s OTHG +45 Master DIXON Hus 1 1 1 25 CARDIEL TROY 5s OTHG +45 Master LODI CA Hon 2 2 2 22 TYER ERIC 4s OTHG +45 Master SANTA ROSA CA Oth 3 3 3 20 FORD RYAN 102b OTHG +45 Master DISCOVERY BAY CA Ktm 4 99 4 18 DECKER TROY 105r OTHG +52 Nov SPARKS NV Hus 2 1 1 25 DOUGLAS SCOTT 219b OTHG +52 Nov TRACY CA Hon 3 2 2 22 WILKINS TODD 157s OTHG +52 Nov MONTAGUE Ktm 1 4 3 20 ROCKENSTEIN JENNIFER 831s OTHG +52 Nov SUTTER CA Yam 7 3 4 18 ULLE STEVEN 774s OTHG +52 Nov ROSEVILLE CA Yam 5 5 5 16 NICHOLAS MATT 51b OTHG +52 Nov MORAGA Hus 4 6 6 15 LYNCH BRIAN 424b OTHG +52 Nov CAMERON PARK CA Hon 6 9 7 14 HURTADO RICHARD 100g OTHG +52 Nov REDLANDS Hon 9 7 8 13 KAMHOLZ TIM 91b OTHG +52 Nov NEWARK Hon 11 8 9 12 KVASAGER ERIC 60s OTHG +52 Nov SACRAMENTO CA Hus 8 11 10 11 DELUNA STEVE 89b OTHG +52 Nov REDWOOD CITY Ktm 12 10 11 10 NEUHOFF RYAN 834b OTHG +52 Nov OAKLEY CA Hon 10 12 12 9 THOMAS MICHAEL 137s OTHG +52 Nov MARYSVILLE CA Hon 13 13 13 8 SOHNS ZACH 318b OTHG +52 Nov CAPITOLA CA Yam 14 14 14 7 GOTTO KEVIN 484s OTHG +52 Nov FAIR OAKS CA Suz 15 15 15 6 WALLACE KERRY 117b OTHG +52 Nov RED BLUFF Hon 99 99 16 5 MINSTER WARREN 323s OTHG +52 Nov RANCHO CORDOVA CA Hon 99 99 17 5 OW CHRIS 212b OTHG +52 Int SANTA CRUZ CA Ktm 2 2 1 25 CARROLL DAVID 770b OTHG +52 Int SAN MATEO Ktm 6 1 2 22 TENER REX 94b OTHG +52 Int LOS ALTOS CA Yam 5 4 3 20 BARSELL JOHN 357s OTHG +52 Int ALAMO CA Ktm 4 5 4 18 DELORME DARRIN 121b OTHG +52 Int COMING Suz 1 8 5 16 TOWNSLEY MARK 407s OTHG +52 Int ROSEVILLE CA Hon 8 3 6 15 EASLEY RON 300b OTHG +52 Int BOULDER CREEK Oth 7 6 7 14 MACIEL MIKE 52g OTHG +52 Int CAMARILLO Ktm 3 10 8 13 TAMAYO DARREN 671s OTHG +52 Int RIO VISTA CA Suz 9 9 9 12 PALLADINO MIKE 528b OTHG +52 Int BRENTWOOD CA Ktm 12 7 10 11 RASMUSSEN JIM 33b OTHG +52 Int SCOTTS VALLEY CA Yam 11 12 11 10 MCRAE GREG 174s OTHG +52 Int LOWER LAKE CA Ktm 13 11 12 9 VANDYK RICHARD 375s OTHG +52 Int LODI CA Yam 14 13 13 8 MACDONALD DAVID 851b OTHG +52 Int CLAYTON CA Suz 16 14 14 7 ANDERSON MIKE 6b OTHG +52 Int ANTIOCH CA Hon 15 16 15 6 LOZOWSKI JOE 80s OTHG +52 Int FOLSOM CA Yam 17 15 16 5 BENSON JOHN 70b OTHG +52 Int RIPON CA Ktm 10 99 17 5 JONES RANDY 55s OTHG +52 Exp LOCKEFORD CA Hon 1 1 1 25 RUNYARD TIM 48b OTHG +52 Exp SAC Hus 2 2 2 22 ANDERSON GREG 55v OTHG +52 Exp CLOVIS Ktm 3 3 3 20 THORNTON RON 147s OTHG +52 Exp YUBA CITY Ktm 6 4 4 18 HARDEN DAVE 643s OTHG +52 Exp GRANTS PASS Hon 5 5 5 16 LOMBARDO JOHN 2g OTHG +52 Exp UPLAND Hus 4 6 6 15 WORKMAN BRENT 205s OTHG +52 Exp LODI CA Hus 8 7 7 14 TOWNSLEY DARREN 728b OTHG +52 Exp SAN RAMON CA Hon 7 8 8 13 JONES DAN 340v OTHG +52 Exp MADERA Kaw 10 9 9 12 PUTNAM BRAD 210s OTHG +52 Exp REDDING CA Ktm 9 10 10 11 BARDA KEVIN 852g OTHG +52 Master APPLE VALLEY Yam 1 1 1 25 BERNHARD THEO 42b OTHG +52 Master SAN RAFAEL CA Hon 3 2 2 22 DRURY MATT 309s OTHG +52 Master CAMINO CA Kaw 4 3 3 20 AUSTIN ROBERT 37s OTHG +52 Master SHINGLE SPRINGS CA Yam 5 4 4 18 MOLINA JEFF 701b OTHG +52 Master WATSONVILLE CA Ktm 8 5 5 16 MOZINGO KURT 491s OTHG +52 Master JAMESTOWN CA Ktm 2 99 6 15 MACHADO STEVE 881b OTHG +58 Nov DUBLIN CA Yam 1 1 1 25 WALLACE CHUCK 860b OTHG +58 Nov RED BLUFF Hon 3 2 2 22 MANSFIELD KEITH 303r OTHG +58 Nov SUN VALLEY NV Ktm 2 3 3 20 ZACK JIM 193b OTHG +58 Nov MURPHYS Hus 4 4 4 18 BAWDON DANNY 14b OTHG +58 Nov HOLLISTER CA Hus 5 5 5 16 BIAGINI FRED 998s OTHG +58 Nov NOVATO CA Suz 6 6 6 15 WIGHT NED 156b OTHG +58 Nov SAN JOSE Yam 7 7 7 14 JENSEN JIM 525b OTHG +58 Nov LIVERMORE CA Suz 8 8 8 13 DUNCAN DON 118s OTHG +58 Nov PARADISE Hon 10 9 9 12 BUTTERFIELD BOB 329s OTHG +58 Nov MONTAGUE CA Hus 9 10 10 11 EATCHEL GUY 535s OTHG +58 Nov CITRUS HTS Ktm 99 99 11 10 WILSON RICH 154b OTHG +58 Int CORRALITOS Yam 1 1 1 25 HUFFER BRAD 95s OTHG +58 Int MANTECA CA Ktm 2 2 2 22 CUMBO CHRIS 7g OTHG +58 Int AGOURA HILLS Ktm 3 3 3 20 WHITE GEORGE 74g OTHG +58 Int ESCONDIDO Ktm 4 5 4 18 ASHMORE BRUCE 111g OTHG +58 Int LAVERNE Hon 6 4 5 16 KAMHOLZ GREG 223b OTHG +58 Int SAN MATEO CA Ktm 5 6 6 15 STIRLING MARK 86b OTHG +58 Int SEBASTOPOL CA Ktm 8 7 7 14 MAYFORTH PETER 96g OTHG +58 Int MAMMOTH LAKES Ktm 7 9 8 13 VELEZ JEV 34b OTHG +58 Int PACIFICA CA Hon 9 8 9 12 MOE JIM 69s OTHG +58 Int WEST SACRAMENTO CA Hon 10 10 10 11 OLMSTEAD MARK 141b OTHG +58 Int BRENTWOOD CA Ktm 11 11 11 10 LEETHAM BRIAN 176b OTHG +58 Int BOULDER CREEK CA Hon 12 12 12 9 ROWEDDER DENNIS 74b OTHG +58 Int TIBURON CA Hon 99 99 13 8 CHELLEW ALEX 131s OTHG +58 Exp PLEASANT HILL CA Yam 3 1 1 25 MCCARLEY CRAIG 46g OTHG +58 Exp PACIFIC PALASADA Hon 2 3 2 22 CERVANTES RICHARD 46r OTHG +58 Exp SAC Ktm 4 2 3 20 ZACK JAMES 355b OTHG +58 Exp SAN FRANCISCO CA Yam 1 5 4 18 BALDWIN CHARLIE 513s OTHG +58 Exp EL DORADO HILLS Ktm 5 4 5 16 ALARCON TIM 101s OTHG +58 Exp OROVILLE CA Hus 8 6 6 15 SUBOCZ MIKE 26b OTHG +58 Exp BRENTWOOD CA Hon 7 7 7 14 FIELDS ROBERT 27s OTHG +58 Exp VALLEY HOME CA Ktm 6 8 8 13 WATT ERIC 757b OTHG +58 Exp HOLLISTER CA Suz 13 9 9 12 CROSSFIELD TIM 290b OTHG +58 Exp GALT CA Hus 13 99 10 10 O'DONNELL BILL 600s OTHG +58 Exp SANTA ROSA Hon 13 99 11 11 LAW RANDY 45s OTHG +58 Master SALIDA CA Ktm 1 1 1 25 HORNER RON 34s OTHG +58 Master EL DORADO CA Ktm 2 2 2 22 MOZINGO DAVE 404s OTHG +58 Master SONORA CA Ktm 3 3 3 20 LAW STEVE 94s OTHG +58 Master GRANTS PASS CA Suz 6 DNF 4 18 FRANCARD LEROY 135s OTHG +65 Nov PETALUMA CA Ktm 1 1 1 25 MOLLOY TOM 122r OTHG +65 Nov Yam 2 2 2 22 SCHULTZ BILL 354g OTHG +65 Int BELLFLOWER Yam 1 1 1 25 LAROVERS DANIELLE 839s OTHG Women Beg SACRAMENTO CA Yam 2 1 1 25 HOLLAND PATTY 55r OTHG Women Beg MAMMOTH LAKES Ktm 1 2 2 22 BALDWIN BEVERLY 57s OTHG Women Beg EL DORADO HILLS Ktm 3 3 3 20 GRAY KASSIE 18v OTHG Women Nov SANGER CA Ktm 1 1 1 25 SPOOR CHARLENE 169b OTHG Women Nov SAN RAMON Kaw 2 2 2 22 TAMAYO SHANNON 428s OTHG Women Nov RIO VISTA CA Suz 3 3 3 20 DWYER COLEEN 217s OTHG Women Nov SONORA CA Ktm 4 99 4 18 SHELTON NATASHA 200v OTHG Women Int CARLOTTA Hon 1 1 1 25 PETRIE CLAIRE 825r OTHG Women Int SPARKS NV Ktm 2 2 2 22 THOMAS LINDA 18s OTHG Women Int MARYSVILLE CA Hon 3 3 3 20 HORNER TAMMY 54s OTHG Women Int EL DORADO CA Ktm 4 4 4 18 JOHNSON CONNOR 68 Support Beg CAMERON PARK CA Yam 1 1 1 25 SPOOR GIZELE 9 Support Beg SAN RAMON CA Kaw 2 2 2 22 THOMAS MICHAELA 813 Support Beg MARYSVILLE Hon 3 3 3 20 FITE ALEXIS 264 Support Beg TRACY CA Suz 5 4 4 18 CUMBO CHRIS 7g Support Beg AGOURA HILLS Ktm 4 6 5 16 WILLIAMS CHARLIE 5 Support Beg MARYSVILLE Hon 6 5 6 15 STENTO SOPHIA 999 Support Beg ALAMEDA CA Kaw 99 99 7 14 ROCKENSTEIN ZANDEN 621 Support Nov SUTTER CA Kaw 2 1 1 25 JONES AUSTIN 98 Support Nov LOCKEFORD CA Yam 1 2 2 22 DOOLITTLE GARRETT 38 Support Nov CONCORD Yam 3 3 3 20 HAYES NATHAN 320v Support Nov PACIFIC GROVE Oth 4 4 4 18 ROWEDDER TREVOR 95 Support Nov SAN FRANCISCO CA Ktm 99 99 5 15 YOUNG RICHARD 11g Support Nov Ktm 99 99 6 16 COLLETT CHRIS JR 776 Support Mini (85's & below) LA GRANGE CA Kaw 1 1 1 25 BROWN RYLAN 67 Support Mini (85's & below) SACRAMENTO CA Hus 2 2 2 22 HOPSON JACK 98 Support Mini (85's & below) CAMINO CA Hon 4 3 3 20 COLLETT CODY 767 Support Mini (85's & below) LA GRANGE CA Kaw 3 4 4 18 MACDONALD PATRICK 851 Support Mini (85's & below) CLAYTON CA Kaw 5 6 5 16 PIEPER SHANE 763 Support Mini (85's & below) SAN JOSE CA Yam 7 5 6 15 BROWN SIDNEY 51 Support Mini (85's & below) SACRAMENTO CA Hus 6 7 7 14 ANTONIO CAMERON 129 Support Mini (85's & below) MODESTO CA Ktm 10 8 8 13 PIEPER BRYCE 25 Support Mini (85's & below) SAN JOSE CA Ktm 9 9 9 12 ZACK JUSTIN 1 Support Mini (85's & below) SAN FRANCISCO CA Hon 8 10 10 11 FANELLI SEBASTIAN 129f Support Mini (85's & below) HILMAR CA Ktm 12 11 11 10 BROWN LUCAS 3 Support Mini (85's & below) SACRAMENTO CA Yam 13 12 12 9 LINK VANDER 310b Support Mini (85's & below) NOVATO CA Kaw 11 99 13 8 NEWMAN KAI 19 Support Mini (85's & below) GRANITE BAY CA Ktm 14 99 14 7 NEWMAN JACE 11 Exp/Int (SUPPORT) GRANITE BAY CA Yam 1 1 1 25 FORD RYAN 102b Exp/Int (SUPPORT) DISCOVERY BAY CA Ktm 4 2 2 22 SPOOR TYLER 142 Exp/Int (SUPPORT) SAN RAMON Kaw 3 3 3 20 MUEHLEISEN RC 113 Exp/Int (SUPPORT) EL DORADO HILLS Yam 2 4 4 18 CARDIEL SY 479 Exp/Int (SUPPORT) LODI CA Hon 99 99 5 16 KELLY BRAD 171s All Masters SUTTER Hon 1 1 1 25 BRICKNER DAVID 913b All Masters LAFAYETTE CA Yam 2 2 2 22 NEWNHAM MIKE 892b All Masters CONCORD Yam 3 3 3 20 JORGENSEN DAVID 44s All Masters STOCKTON CA Kaw 4 4 4 18 MARTIN WALKER 121b All Masters RIO DELL CA Kaw 5 5 5 16
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +52 Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts SMITH MARK 50g OTHG +52 Beg WEST HILLS CA Oth 1 2 1 25 ANDREWS MAX 63v OTHG +52 Beg FRESNO Hon 3 1 2 22 CALL ERIC 47b OTHG +52 Beg DISCOVERY BAY CA Hon 2 3 3 20
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +30 Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts WAREHAM DOUGLAS 888b OTHG +30 Beg SAN JOSE Ktm 1 1 1 0 ANDREWS ROLAND 194b OTHG +30 Beg MODESTO CA Yam 3 2 2 0 VAN ATTA BRENNA 715s OTHG +30 Beg YUBA CITY CA Hon 2 3 3 0 YETTER ASHLEY 24s OTHG +30 Beg YUBA CITY Hon 4 4 4 0 EDWARDS SCOTT 777s OTHG +30 Beg DELHI CA Kaw 5 5 5 0
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +30 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts FUSCO JESSE 158b OTHG +30 Nov MORGAN HILL CA Ktm 1 1 1 25 MALCRIA JERRID 220s OTHG +30 Nov ESCALON CA Kaw 2 3 2 22 GRANLUND DAVID 146b OTHG +30 Nov LAFAYETTE CA Ktm 5 2 3 20 WILLIAMS JESSE 703s OTHG +30 Nov YUBA CITY Yam 3 4 4 18 JAMES JORDAN 999b OTHG +30 Nov SAN RAFAEL CA Hon 4 5 5 16 PEARSON SHAYLEN 149b OTHG +30 Nov SANTA CLARA Ktm 6 7 6 15 GEOGHEGAN PAUL 513b OTHG +30 Nov PETALUMA CA Yam 8 8 7 14 CLARK ALEXANDRA 65b OTHG +30 Nov FAIRFIELD CA Hon 7 9 8 13 BLOOM JUSTIN 784b OTHG +30 Nov VACAVILLE CA Kaw 11 6 9 12 MULHOLLAND DEREK 151b OTHG +30 Nov LIVERMORE CA Hon 12 10 10 11 EDSON ED 409s OTHG +30 Nov STOCKTON CA Kaw 10 12 11 10 HU JORDAN 289b OTHG +30 Nov SAN FRANCISCO CA Yam 9 13 12 9 JAMAL AHMAD 103b OTHG +30 Nov LIVERMORE CA Yam 15 11 13 8 WALLACE DAVID 726b OTHG +30 Nov RED BLUFF Suz 13 14 14 7 HOPSON MARK 5 OTHG +30 Nov CAMINO CA Oth 14 15 15 6 NAVARRO MICHAEL 526b OTHG +30 Nov SANTA CLARA CA Hon 16 16 16 5 SCHMIERER ANDREW 587s OTHG +30 Nov LOCKEFORD CA Yam 17 17 17 5
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +30 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts ANTONIO DEREK 229s OTHG +30 Int MODESTO Suz 3 1 1 25 SEREDA MATT 232b OTHG +30 Int CAMPBELL CA Ktm 5 2 2 22 HAISTEN MIKE 853g OTHG +30 Int MAMMOTH LAKES Hon 2 5 3 20 KEY STEVEN 447b OTHG +30 Int STOCKTON Hon 4 4 4 18 WALLACE CHRIS 689b OTHG +30 Int MANTECA Hon 6 3 5 16 DIETZ TRENT 157b OTHG +30 Int ATWATER CA Kaw 1 8 6 15 LOCKWOOD DENNIS 852b OTHG +30 Int BRENTWOOD CA Ktm 8 6 7 14 SCHWARTZ MICHAEL 140b OTHG +30 Int OAKLEY Hus 7 7 8 13 PAGE MATT 634b OTHG +30 Int REDWOOD VALLEY Suz 9 9 9 12 MARSHALL KEITH 314s OTHG +30 Int PLACERVILLE CA Yam 10 10 10 11 SIEBENHAAR ROBERT 457b OTHG +30 Int GALT CA Hon 11 11 11 10
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +30 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts PALOMA JOSH 10s OTHG +30 Exp YUBA CITY CA Hon 1 1 1 25 FUNSTON CHRIS 251s OTHG +30 Exp MORGAN HILL Kaw 3 2 2 22 LINDBERG JON 817b OTHG +30 Exp PLEASANTON CA Hon 2 3 3 20 JORGENSEN AJ 85s OTHG +30 Exp STOCKTON Suz 4 4 4 18
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +38 Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts CRANFILL BRYAN 805g OTHG +38 Beg VENTERA Hon 1 1 1 25 KOLOMYJEC TRISTAN 338s OTHG +38 Beg LODI CA Yam 2 2 2 22 CONTUCHIO JENNA 320b OTHG +38 Beg SANTA CRUZ CA Hus 3 3 3 20
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +38 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts MORRIS COREY 512s OTHG +38 Nov PLUMAS LAKE CA Kaw 1 1 1 25 RUBERO JASON 426r OTHG +38 Nov RENO NV Ktm 2 2 2 22 CERVANTES ROBERT 627s OTHG +38 Nov ELK GROVE CA Kaw 4 3 3 20 YOUNG RICHARD 11g OTHG +38 Nov Ktm 3 5 4 18 PIEPER BILL 10b OTHG +38 Nov SAN JOSE CA Yam 7 4 5 16 GLYNN LISA 413s OTHG +38 Nov EL DORADO HILLS CA Hon 5 6 6 15 MADEWELL COBY 950r OTHG +38 Nov RENO NV Yam 6 10 7 14 KLOPF JOSEPH 313v OTHG +38 Nov HANFORD Hon 9 8 8 13 PAVEN ALEX 520g OTHG +38 Nov CARLSBAD Yam 8 9 9 12 BARRETT RAYMOND 901v OTHG +38 Nov PASO ROBLES Suz 14 7 10 11 EBADYPOUR RAMIEN 41b OTHG +38 Nov MORGAN HILL CA Hon 11 11 11 10 RENDON DAVID 613s OTHG +38 Nov VACAVILLE CA Ktm 10 13 12 9 MCKINNEY SONNY 306b OTHG +38 Nov RICHMOND CA Yam 12 12 13 8 MATTHEWS DENNIS 719s OTHG +38 Nov SUTTER CA Yam 13 14 14 7
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +38 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts SMIALEK MIKE 909s OTHG +38 Int SANTA ROSA Kaw 2 1 1 25 ANDERSON SOREN 163b OTHG +38 Int FREMONT CA Hon 1 2 2 22 TRELUEL CHRIS 51v OTHG +38 Int VISALIA Hon 3 3 3 20 FANELLI NATHAN 12s OTHG +38 Int HILMAR CA Hon 4 5 4 18 MICLETTE JUSTIN 417b OTHG +38 Int SAN JOSE Ktm 6 4 5 16 HANN CHRIS 235b OTHG +38 Int SAN JOSE CA Kaw 5 6 6 15
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +38 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts GREEN KEVIN 832v OTHG +38 Exp BAKERSFIELD Hus 1 1 1 25 HANSEN JUSTIN 101b OTHG +38 Exp OAKLEY CA Hon 2 2 2 22
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +38 Master Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts STILLMOCK SCOTT 111r OTHG +38 Master FERNLEY NV Hus 2 1 1 25 BURROUGHS JORDAN 195g OTHG +38 Master MAMMOTH LAKES Hon 1 99 2 22 MCBRIDE NICK 314v OTHG +38 Master KEYES CA Hon 99 99 3 20
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +45 Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts HALL MICHAEL 454s OTHG +45 Beg APPLEGATE CA Yam 1 1 1 25 HAYMON ANTON 891b OTHG +45 Beg ANTIOCH CA Hon 2 2 2 22 THOMPSON JEFF 292b OTHG +45 Beg BELMONT CA Hon 3 3 3 20
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +45 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts KINSLOW KIM 17g OTHG +45 Nov RIDGECREST Hon 1 2 1 25 STEMEN ROB 313s OTHG +45 Nov ACAMPO CA Yam 4 1 2 22 GARDNER RYAN 305b OTHG +45 Nov VACAVILLE CA Hon 3 6 3 20 HORN JASON 258s OTHG +45 Nov FAIRFIELD Kaw 2 7 4 18 HORNE JESSE 5g OTHG +45 Nov HENDERSON NV Hon 7 3 5 16 WOEBBEKING BOB 164r OTHG +45 Nov FERNLEY Hon 6 4 6 15 LAWSON DAN 472b OTHG +45 Nov SAN JOSE CA Yam 5 5 7 14 MARCIEL PAIGE 188b OTHG +45 Nov LIVERMORE CA Ktm 8 8 8 13 HARRINGTON RICH 227s OTHG +45 Nov CAMINO CA Kaw 9 9 9 12 THOMPSON TROY 711v OTHG +45 Nov VISALIA Yam 11 10 10 11 MCILREE EDWARD 222b OTHG +45 Nov HOLLISTER CA Kaw 10 99 11 10 JOHNSON BLAKE 868s OTHG +45 Nov CAMERON PARK CA Yam 12 99 12 9
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +45 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts PICO DENNIS 559b OTHG +45 Int BRENTWOOD Hon 2 1 1 25 COOK GARRY 3b OTHG +45 Int MORAGA CA Hon 1 2 2 22 GARCIA JOSE 519b OTHG +45 Int SAN JOSE CA Hon 3 3 3 20 CIMMINO MIKEL 71g OTHG +45 Int HUNTINGTON BEACH Ktm 4 4 4 18 BLANCO ALAN 68r OTHG +45 Int EAGLE ID Ktm 6 5 5 16 BISSELL AARON 124r OTHG +45 Int RENO NV Yam 5 7 6 15 CULLEY DARRYL 398s OTHG +45 Int VALLEJO CA Yam 7 6 7 14 DONOHUE CRAIG 96b OTHG +45 Int MODESTO CA Yam 9 8 8 13 HAYES NATHAN 320v OTHG +45 Int PACIFIC GROVE Ktm 8 10 9 12 VAN DUINWYK JAMES 10g OTHG +45 Int WINNETKA Ktm 11 9 10 11 WALTON KENNETH 574s OTHG +45 Int SACRAMENTO CA Hon 10 12 11 10 ALEXANDRO WARD 125s OTHG +45 Int PENRYN CA Ktm 12 11 12 9 DOOLITTLE SCOT 624b OTHG +45 Int CONCORD Suz 13 13 13 8 HART DON 801b OTHG +45 Int SOQUEL CA Hus 15 15 14 7 WESTMORELAND KEVIN 870g OTHG +45 Int RIDGECREST Hus 17 14 15 6 LEE JONATHAN 173b OTHG +45 Int PATTERSON CA Hon 14 17 16 5 LYONS RICHARD 75b OTHG +45 Int LIVERMORE Hon 16 16 17 5 LOWERY RUSS 7b OTHG +45 Int LIVERMORE CA Ktm 18 18 18 5
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +45 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts WHITAKER JEFF 1b OTHG +45 Exp BRENTWOOD CA Yam 1 1 1 25 FLINDERS MARK 1g OTHG +45 Exp BURBANK Ktm 2 2 2 22 BROWN TRAVIS 333s OTHG +45 Exp SACRAMENTO CA Hus 3 3 3 20 SPOOR EUGENE 69b OTHG +45 Exp SAN RAMON CA Kaw 4 4 4 18 DE BACA JERRY 35b OTHG +45 Exp PITTSBURG CA Ktm 5 6 5 16 KIBBY KENN 174b OTHG +45 Exp DISCO BAY Ktm 9 5 6 15 HARGETT KEVIN 574r OTHG +45 Exp FERNLEY Kaw 99 99 7 14
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +45 Master Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts JONES TOM 21s OTHG +45 Master DIXON Hus 1 1 1 25 CARDIEL TROY 5s OTHG +45 Master LODI CA Hon 2 2 2 22 TYER ERIC 4s OTHG +45 Master SANTA ROSA CA Oth 3 3 3 20 FORD RYAN 102b OTHG +45 Master DISCOVERY BAY CA Ktm 4 99 4 18
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +52 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts DECKER TROY 105r OTHG +52 Nov SPARKS NV Hus 2 1 1 25 DOUGLAS SCOTT 219b OTHG +52 Nov TRACY CA Hon 3 2 2 22 WILKINS TODD 157s OTHG +52 Nov MONTAGUE Ktm 1 4 3 20 ROCKENSTEIN JENNIFER 831s OTHG +52 Nov SUTTER CA Yam 7 3 4 18 ULLE STEVEN 774s OTHG +52 Nov ROSEVILLE CA Yam 5 5 5 16 NICHOLAS MATT 51b OTHG +52 Nov MORAGA Hus 4 6 6 15 LYNCH BRIAN 424b OTHG +52 Nov CAMERON PARK CA Hon 6 9 7 14 HURTADO RICHARD 100g OTHG +52 Nov REDLANDS Hon 9 7 8 13 KAMHOLZ TIM 91b OTHG +52 Nov NEWARK Hon 11 8 9 12 KVASAGER ERIC 60s OTHG +52 Nov SACRAMENTO CA Hus 8 11 10 11 DELUNA STEVE 89b OTHG +52 Nov REDWOOD CITY Ktm 12 10 11 10 NEUHOFF RYAN 834b OTHG +52 Nov OAKLEY CA Hon 10 12 12 9 THOMAS MICHAEL 137s OTHG +52 Nov MARYSVILLE CA Hon 13 13 13 8 SOHNS ZACH 318b OTHG +52 Nov CAPITOLA CA Yam 14 14 14 7 GOTTO KEVIN 484s OTHG +52 Nov FAIR OAKS CA Suz 15 15 15 6 WALLACE KERRY 117b OTHG +52 Nov RED BLUFF Hon 99 99 16 5 MINSTER WARREN 323s OTHG +52 Nov RANCHO CORDOVA CA Hon 99 99 17 5
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +52 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts OW CHRIS 212b OTHG +52 Int SANTA CRUZ CA Ktm 2 2 1 25 CARROLL DAVID 770b OTHG +52 Int SAN MATEO Ktm 6 1 2 22 TENER REX 94b OTHG +52 Int LOS ALTOS CA Yam 5 4 3 20 BARSELL JOHN 357s OTHG +52 Int ALAMO CA Ktm 4 5 4 18 DELORME DARRIN 121b OTHG +52 Int COMING Suz 1 8 5 16 TOWNSLEY MARK 407s OTHG +52 Int ROSEVILLE CA Hon 8 3 6 15 EASLEY RON 300b OTHG +52 Int BOULDER CREEK Oth 7 6 7 14 MACIEL MIKE 52g OTHG +52 Int CAMARILLO Ktm 3 10 8 13 TAMAYO DARREN 671s OTHG +52 Int RIO VISTA CA Suz 9 9 9 12 PALLADINO MIKE 528b OTHG +52 Int BRENTWOOD CA Ktm 12 7 10 11 RASMUSSEN JIM 33b OTHG +52 Int SCOTTS VALLEY CA Yam 11 12 11 10 MCRAE GREG 174s OTHG +52 Int LOWER LAKE CA Ktm 13 11 12 9 VANDYK RICHARD 375s OTHG +52 Int LODI CA Yam 14 13 13 8 MACDONALD DAVID 851b OTHG +52 Int CLAYTON CA Suz 16 14 14 7 ANDERSON MIKE 6b OTHG +52 Int ANTIOCH CA Hon 15 16 15 6 LOZOWSKI JOE 80s OTHG +52 Int FOLSOM CA Yam 17 15 16 5 BENSON JOHN 70b OTHG +52 Int RIPON CA Ktm 10 99 17 5
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +52 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts JONES RANDY 55s OTHG +52 Exp LOCKEFORD CA Hon 1 1 1 25 RUNYARD TIM 48b OTHG +52 Exp SAC Hus 2 2 2 22 ANDERSON GREG 55v OTHG +52 Exp CLOVIS Ktm 3 3 3 20 THORNTON RON 147s OTHG +52 Exp YUBA CITY Ktm 6 4 4 18 HARDEN DAVE 643s OTHG +52 Exp GRANTS PASS Hon 5 5 5 16 LOMBARDO JOHN 2g OTHG +52 Exp UPLAND Hus 4 6 6 15 WORKMAN BRENT 205s OTHG +52 Exp LODI CA Hus 8 7 7 14 TOWNSLEY DARREN 728b OTHG +52 Exp SAN RAMON CA Hon 7 8 8 13 JONES DAN 340v OTHG +52 Exp MADERA Kaw 10 9 9 12 PUTNAM BRAD 210s OTHG +52 Exp REDDING CA Ktm 9 10 10 11
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +52 Master Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts BARDA KEVIN 852g OTHG +52 Master APPLE VALLEY Yam 1 1 1 25 BERNHARD THEO 42b OTHG +52 Master SAN RAFAEL CA Hon 3 2 2 22 DRURY MATT 309s OTHG +52 Master CAMINO CA Kaw 4 3 3 20 AUSTIN ROBERT 37s OTHG +52 Master SHINGLE SPRINGS CA Yam 5 4 4 18 MOLINA JEFF 701b OTHG +52 Master WATSONVILLE CA Ktm 8 5 5 16 MOZINGO KURT 491s OTHG +52 Master JAMESTOWN CA Ktm 2 99 6 15
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +58 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts MACHADO STEVE 881b OTHG +58 Nov DUBLIN CA Yam 1 1 1 25 WALLACE CHUCK 860b OTHG +58 Nov RED BLUFF Hon 3 2 2 22 MANSFIELD KEITH 303r OTHG +58 Nov SUN VALLEY NV Ktm 2 3 3 20 ZACK JIM 193b OTHG +58 Nov MURPHYS Hus 4 4 4 18 BAWDON DANNY 14b OTHG +58 Nov HOLLISTER CA Hus 5 5 5 16 BIAGINI FRED 998s OTHG +58 Nov NOVATO CA Suz 6 6 6 15 WIGHT NED 156b OTHG +58 Nov SAN JOSE Yam 7 7 7 14 JENSEN JIM 525b OTHG +58 Nov LIVERMORE CA Suz 8 8 8 13 DUNCAN DON 118s OTHG +58 Nov PARADISE Hon 10 9 9 12 BUTTERFIELD BOB 329s OTHG +58 Nov MONTAGUE CA Hus 9 10 10 11 EATCHEL GUY 535s OTHG +58 Nov CITRUS HTS Ktm 99 99 11 10
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +58 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts WILSON RICH 154b OTHG +58 Int CORRALITOS Yam 1 1 1 25 HUFFER BRAD 95s OTHG +58 Int MANTECA CA Ktm 2 2 2 22 CUMBO CHRIS 7g OTHG +58 Int AGOURA HILLS Ktm 3 3 3 20 WHITE GEORGE 74g OTHG +58 Int ESCONDIDO Ktm 4 5 4 18 ASHMORE BRUCE 111g OTHG +58 Int LAVERNE Hon 6 4 5 16 KAMHOLZ GREG 223b OTHG +58 Int SAN MATEO CA Ktm 5 6 6 15 STIRLING MARK 86b OTHG +58 Int SEBASTOPOL CA Ktm 8 7 7 14 MAYFORTH PETER 96g OTHG +58 Int MAMMOTH LAKES Ktm 7 9 8 13 VELEZ JEV 34b OTHG +58 Int PACIFICA CA Hon 9 8 9 12 MOE JIM 69s OTHG +58 Int WEST SACRAMENTO CA Hon 10 10 10 11 OLMSTEAD MARK 141b OTHG +58 Int BRENTWOOD CA Ktm 11 11 11 10 LEETHAM BRIAN 176b OTHG +58 Int BOULDER CREEK CA Hon 12 12 12 9 ROWEDDER DENNIS 74b OTHG +58 Int TIBURON CA Hon 99 99 13 8
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +58 Exp Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts CHELLEW ALEX 131s OTHG +58 Exp PLEASANT HILL CA Yam 3 1 1 25 MCCARLEY CRAIG 46g OTHG +58 Exp PACIFIC PALASADA Hon 2 3 2 22 CERVANTES RICHARD 46r OTHG +58 Exp SAC Ktm 4 2 3 20 ZACK JAMES 355b OTHG +58 Exp SAN FRANCISCO CA Yam 1 5 4 18 BALDWIN CHARLIE 513s OTHG +58 Exp EL DORADO HILLS Ktm 5 4 5 16 ALARCON TIM 101s OTHG +58 Exp OROVILLE CA Hus 8 6 6 15 SUBOCZ MIKE 26b OTHG +58 Exp BRENTWOOD CA Hon 7 7 7 14 FIELDS ROBERT 27s OTHG +58 Exp VALLEY HOME CA Ktm 6 8 8 13 WATT ERIC 757b OTHG +58 Exp HOLLISTER CA Suz 13 9 9 12 CROSSFIELD TIM 290b OTHG +58 Exp GALT CA Hus 13 99 10 10 O'DONNELL BILL 600s OTHG +58 Exp SANTA ROSA Hon 13 99 11 11
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +58 Master Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts LAW RANDY 45s OTHG +58 Master SALIDA CA Ktm 1 1 1 25 HORNER RON 34s OTHG +58 Master EL DORADO CA Ktm 2 2 2 22 MOZINGO DAVE 404s OTHG +58 Master SONORA CA Ktm 3 3 3 20 LAW STEVE 94s OTHG +58 Master GRANTS PASS CA Suz 6 DNF 4 18
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +65 Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts FRANCARD LEROY 135s OTHG +65 Nov PETALUMA CA Ktm 1 1 1 25 MOLLOY TOM 122r OTHG +65 Nov Yam 2 2 2 22
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG +65 Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts SCHULTZ BILL 354g OTHG +65 Int BELLFLOWER Yam 1 1 1 25
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG Women Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts LAROVERS DANIELLE 839s OTHG Women Beg SACRAMENTO CA Yam 2 1 1 25 HOLLAND PATTY 55r OTHG Women Beg MAMMOTH LAKES Ktm 1 2 2 22 BALDWIN BEVERLY 57s OTHG Women Beg EL DORADO HILLS Ktm 3 3 3 20
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG Women Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts GRAY KASSIE 18v OTHG Women Nov SANGER CA Ktm 1 1 1 25 SPOOR CHARLENE 169b OTHG Women Nov SAN RAMON Kaw 2 2 2 22 TAMAYO SHANNON 428s OTHG Women Nov RIO VISTA CA Suz 3 3 3 20 DWYER COLEEN 217s OTHG Women Nov SONORA CA Ktm 4 99 4 18
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: OTHG Women Int Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts SHELTON NATASHA 200v OTHG Women Int CARLOTTA Hon 1 1 1 25 PETRIE CLAIRE 825r OTHG Women Int SPARKS NV Ktm 2 2 2 22 THOMAS LINDA 18s OTHG Women Int MARYSVILLE CA Hon 3 3 3 20 HORNER TAMMY 54s OTHG Women Int EL DORADO CA Ktm 4 4 4 18
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: Support Beg Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts JOHNSON CONNOR 68 Support Beg CAMERON PARK CA Yam 1 1 1 25 SPOOR GIZELE 9 Support Beg SAN RAMON CA Kaw 2 2 2 22 THOMAS MICHAELA 813 Support Beg MARYSVILLE Hon 3 3 3 20 FITE ALEXIS 264 Support Beg TRACY CA Suz 5 4 4 18 CUMBO CHRIS 7g Support Beg AGOURA HILLS Ktm 4 6 5 16 WILLIAMS CHARLIE 5 Support Beg MARYSVILLE Hon 6 5 6 15 STENTO SOPHIA 999 Support Beg ALAMEDA CA Kaw 99 99 7 14
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: Support Nov Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts ROCKENSTEIN ZANDEN 621 Support Nov SUTTER CA Kaw 2 1 1 25 JONES AUSTIN 98 Support Nov LOCKEFORD CA Yam 1 2 2 22 DOOLITTLE GARRETT 38 Support Nov CONCORD Yam 3 3 3 20 HAYES NATHAN 320v Support Nov PACIFIC GROVE Oth 4 4 4 18 ROWEDDER TREVOR 95 Support Nov SAN FRANCISCO CA Ktm 99 99 5 15 YOUNG RICHARD 11g Support Nov Ktm 99 99 6 16
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: Support Mini (85's & below) Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts COLLETT CHRIS JR 776 Support Mini (85's & below) LA GRANGE CA Kaw 1 1 1 25 BROWN RYLAN 67 Support Mini (85's & below) SACRAMENTO CA Hus 2 2 2 22 HOPSON JACK 98 Support Mini (85's & below) CAMINO CA Hon 4 3 3 20 COLLETT CODY 767 Support Mini (85's & below) LA GRANGE CA Kaw 3 4 4 18 MACDONALD PATRICK 851 Support Mini (85's & below) CLAYTON CA Kaw 5 6 5 16 PIEPER SHANE 763 Support Mini (85's & below) SAN JOSE CA Yam 7 5 6 15 BROWN SIDNEY 51 Support Mini (85's & below) SACRAMENTO CA Hus 6 7 7 14 ANTONIO CAMERON 129 Support Mini (85's & below) MODESTO CA Ktm 10 8 8 13 PIEPER BRYCE 25 Support Mini (85's & below) SAN JOSE CA Ktm 9 9 9 12 ZACK JUSTIN 1 Support Mini (85's & below) SAN FRANCISCO CA Hon 8 10 10 11 FANELLI SEBASTIAN 129f Support Mini (85's & below) HILMAR CA Ktm 12 11 11 10 BROWN LUCAS 3 Support Mini (85's & below) SACRAMENTO CA Yam 13 12 12 9 LINK VANDER 310b Support Mini (85's & below) NOVATO CA Kaw 11 99 13 8 NEWMAN KAI 19 Support Mini (85's & below) GRANITE BAY CA Ktm 14 99 14 7
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: Exp/Int (SUPPORT) Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts NEWMAN JACE 11 Exp/Int (SUPPORT) GRANITE BAY CA Yam 1 1 1 25 FORD RYAN 102b Exp/Int (SUPPORT) DISCOVERY BAY CA Ktm 4 2 2 22 SPOOR TYLER 142 Exp/Int (SUPPORT) SAN RAMON Kaw 3 3 3 20 MUEHLEISEN RC 113 Exp/Int (SUPPORT) EL DORADO HILLS Yam 2 4 4 18 CARDIEL SY 479 Exp/Int (SUPPORT) LODI CA Hon 99 99 5 16
6 6 2 3 2 False False
Argyll MX Class Finish Positions 2019 OTHG National Day #1 - 8/31/2019 Argyll Mx, Dixon Class: All Masters Last Name First Name Nbr Class City State Brand Moto 1 Moto 2 O/A Pts KELLY BRAD 171s All Masters SUTTER Hon 1 1 1 25 BRICKNER DAVID 913b All Masters LAFAYETTE CA Yam 2 2 2 22 NEWNHAM MIKE 892b All Masters CONCORD Yam 3 3 3 20 JORGENSEN DAVID 44s All Masters STOCKTON CA Kaw 4 4 4 18 MARTIN WALKER 121b All Masters RIO DELL CA Kaw 5 5 5 16
6 6 2 3 2 False False